Cevaplar

2012-12-04T19:15:38+02:00

Şehzade Mustafa nın infazı ilerleyen zamanlarda başka insanlarında infazla öldürülmesine sebep olmuştur. Bu yüzden Şehzade Mustafa'nın infazile ölümü dünya devrine olumsuz yönde etkiler bırakmıştır.

1 5 1
2012-12-04T19:51:53+02:00

Şehzade Mustafa’nın ölümü üzerine Fünûnî, Rahmî, Edirneli Nazmî, Muînî, Mustafa, Müdâmî, Sâmî, Kara Fazlî, Nisâyî (kadın şair), Şeyh Ahmed Efendi (Hayalî), Selîmî, Kâdirî gibi şairler mersiyeler yazdılar.

Bunların içinde en tanınmış mersiyenin yazarı Taşlıcalı Yahya Bey’dir. ............................................................

0