Cevaplar

2012-09-30T19:14:14+03:00

kimya kitabı yazdı..............

0
2012-09-30T19:14:35+03:00

İBNİ SİNA (980-1037)’NIN KİMYA İLMİNE 
HİZMETLERİ 
İslam hükemasının Eflatun’udur. Filozofların üstadıdır.
Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak
okutulmuştur.
Doktorların sultanı unvanıyla anılmıştır. En büyük hizmeti tıp
sahasındadır. Çağların en büyük tıp araştırmacısıdır. Tıp
noktasında “Tıp ilmini iki satırda topluyorum. Sözün güzelliği
kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra dört, beş saat
kadar yeme. Şifa hazımdadır. Kolayca hazmedeceğin miktarı
ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hâl, taam taam üzerine
yemektir.” demiştir. Yemek konusunda vücuda en zararlı olan,
dört, beş saat ara vermeden yemek yemek veyahut lezzet için
çeşitli yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır.
Kimya ilmini tıbbın hizmetine sokmada, Razi’yi örnek almıştır; bu
konuda dünyada Razi’den sonra ikincidir diyebiliriz.
Zamanının en büyük dâhisidir.
Tıp ve kimya ilminden başka felsefe, jeoloji, coğrafya, fizik,
matematik, botanik, zooloji, müzik dallarında da çok araştırma
ve keşifleri vardır.
Isı ve gaz basıncı konularında keşifleri olmuştur. Toriçelli’den
önce açık hava basıncını ölçmüştür.
Suların temizlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmıştır. İçme
suyunun, sağlık üzerindeki etkisini araştırarak suyun kalitesinin
önemini belirtmiştir.
Farklı branşlardaki 29 meselede Avrupalı bilim adamlarına
öncülük yapmıştır.
Tıp alanında onlarca hastalığı ilk teşhis ve tedavi etmiştir.
Örneğin; şeker hastalığında, idrarda şeker bulgusunun varlığını
ilk keşfeden odur. Bulaşıcı hastalıklara küçük
mikroorganizmaların sebep olduğunu tespit etmiştir.
Ameliyatlardan önce hastaya anestezik ilaç yapmak da onun
buluşudur. Etil alkolü tıpta steril amaçlı olarak ilk kullanandır.
Damar içine yapılan şırınga da İbni Sina’nın icadıdır.
Koruyucu hekimlik ve tedavide İbni Sina’nın belirttiği 780 ilacın
istisnasız hepsi günümüzde kullanılmaktadır.
Batılılar ona Avicenna derler.


1 1 1