Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-04T20:32:11+02:00

Kimyasal tepkimeler moleküller üzerinde meydana gelir iken; Radyoaktif tepkimeler atom içerisinde meydana gelir.

 

FÜZYON: Kararsız küçük çekirdeklerin birleşerek kararlı büyük çekirdekler oluşturmasıdır.

1 5 1
2012-12-04T20:33:05+02:00

RADYOAKTİVİTE

 

Radyoaktif  Tepkimeleri kimyasal tepkimelerden ayıran en önemli farklar nelerdir?

Kimyasal tepkimeler moleküller üzerinde meydana gelir iken; Radyoaktif tepkimeler atom içerisinde meydana gelir.   ÇEKİRDEK KİMYASI: Çekirdeğinde proton/nötron=1 yada yaklaşık 1 olan atomlar kararlı olup ışıma yapmazlar. Çekirdekleri kararsız olan atomlar çeşitli ışımalar yaparak daha kararlı atomlara dönüşürler. Bu olaya radyoaktifklik denir. Atom numarası 83 e kadar olan atomların çekirdekleri kararlı olup doğal ışıma yapmazlar. Protonla nötronu bir arada tutan kuvvete bağlanma enerjisi denir. Protonla nötron bir birinden ayrıldığında E=mc2 formülüne göre kütle enerjiye dönüşür. Çekirdek tepkimelerinde açığa çıkan enerji kimyasal tepkimelerde açığa çıkan enerjiden çok fazladır. En az enerji hal değişimlerinde açığa çıkar. Radyoaktifliğin etkisi geçen süreyle doğru uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bir element radyoaktifse bileşikleri de radyoaktif özellik gösterir. Bir elementin radyoaktiflik şiddeti dış etkilerden bağımsızdır. Sıcaklığı artırmak, basınç uygulamak, elementin çözeltisini hazırlamak, hal değişimine uğratmak yada bileşiğini oluşturmak radyoaktifliğin şiddetini değiştirmez.  
 
Çekirdekteki belirli tanecikler proton , nötron , pozitron, mezon...  gibi ışımalar olur. Radyoaktif olaylarda  taneciklerin yük ve kütleleri aşağıdaki gibidir. 
   
ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ:
 Çekirdek tepkimelerinde giren ve çıkan maddelerin toplam olarak atom ve kütle numaraları birbirine eşittir. Bu bakımdan çekirdek tepkimeleri denkleştirilirken, giren ve çıkan maddelerin yük ve kütle numaralarının birbirine eşitliği sağlanmalıdır. 
 
FİZYON (BÖLÜNME) TEPKİMELERİ: Kararsız büyük çekirdeklerin kararlı küçük çekirdeklere bölünmesi olayıdır. 
1 4 1