Cevaplar

2012-12-04T20:39:37+02:00

Sosyolojinin, ulaşmak istediği genel amaçları şu şekilde sıralayabili­riz :

• Toplumları, içinde bulundukları yere ve zamana göre nesnel ve somut koşullarıyla anlamak

• Toplumların, toplumsal grupların ve kurumların tarihsel gelişim süre­cinde geçirdikleri değişimleri yaratan etkenleri aramak

• Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptayıp genellemelere ulaş­mak

• Toplumsal değişme süreci ile ilgili olarak öngörülerde (tahminlerde) bulunmak.

Sosyolojinin kendine özgü birtakım özelliklere sahiptir. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

• Sosyoloji bireysel sorunlarla değil, toplumu ilgilendiren sorunlarla ilgi­lenir. Örneğin; bir insanın işsiz olması sosyolojinin alanına girmezken binlerce işsiz insan toplumsal yaşamı etkilemiş ve sorun yaratmışsa bu, sosyolojinin ala­nına girer.

• Sosyoloji, normatif olmayan (kural koymayan) bir bilimdir. Olması ge­reken ile değil, var olan ve olabilecek olan ile ilgilenir. İnsanlara nasıl davran­maları gerektiğini değil, nasıl davrandıklarını gösterir. Bu yüzden sosyoloji ol­gulara dayalı pozitif bir bilimdir.

• Sosyolojinin diğer bir özelliği de laboratuvar ortamında deney yapan bir bilim olmamasıdır. Çünkü, toplumda yaşananların laboratuvarda yapay ola­rak tekrarlanması mümkün olmaz.

En genel anlamıyla toplumu inceleyen sosyoloji, yukarıda aktardığımız amaç, konu ve Özellikler çerçevesinde, toplumun bilimsel olarak incelenebilir olduğunu göstermiştir.

O halde, bir sosyoloğun toplumdaki görevi nedir?

Öncelikle bir bilim adamı olarak sosyoloğun görevi, toplumsal yaşamın nasıl oluştuğu ve değiştiği hakkında birtakım bilgiler elde etmektir. Diğer bir görevi, toplumsal yaşamımızı etkileyen yanlış bilgilerden, ön yargılardan, kültür ve cinsiyet farklılıkları vb. ile ilgili olarak ileri sürülen yanlış düşüncelerden toplumu arındırmaktır.

Toplumsal ilişkiler hakkında bilimsel yöntemle doğru ve gerçekçi bilgiler elde ederek, yanlış ve ön yargılı düşünceleri ortadan kaldırmak sosyologların belki de en önemli görevleri arasındadır. Çünkü ön yargılı düşünceler bilimsel olmayan etkenlerden kaynaklanır ve bu durum toplumda bir takım çatışmalara neden olabilir.

Aynı zamanda, sosyologlar iyi-kötü, doğru-yanlış gibi değer yargılarından uzak dururlar. Kendi öznel düşüncelerini ve ön yargılarını araştırdıkları konuya katmaya çalışırlar.

0
2012-12-04T20:58:39+02:00

sdsadasdasdsadasdsdsdasd

0