Cevaplar

2012-12-04T20:47:32+02:00

v      Ortalama yükseltisinin az olması

v      Ova ve platoların geniş yer kaplaması,

v      İklim çeşitliliğinin görülmesi

v      Sanayi, ticaret ve ulaşımın çok gelişmiş olması,

v      Nüfusun ve  nüfus yoğunluğunu fazla olması

v      Geçiş bölgesi olması

 

Ege Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

v      Dağların kıyıya dik olarak uzanması ve aralarında çöküntü ovalarının yer alması

v      Deniz etkisinin iç kesimlere doğru sokulabilmesi

v      Kıyıların çok girintili çıkıntılı olması

v      Nüfusun kıyı kesiminde yoğunlaşması

v      Horst ve graben sisteminin yaygın olması

v      Kıyıda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklimin görülmesi

v      Ege ovalarının verimli olması nedeniyle bu ovalarda tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması

 

İç Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

v      Etrafının yüksek dağlarla çevrili olması

v      Yıllık yağış miktarının düşük olması

v      Ova ve platoların geniş yer kaplaması

v      Karasal iklimin etkili olması

v      Bozkır bitki örtüsünün hâkim olması

v      Buğday, arpa ve şekerpancarı tarımının ön planda olması

v      Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması

 

 

Akdeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

v      Dağların kıyıya paralel uzanması

v      Dağların kıyıya çok yakın bir yerden başladığı için kıyı ovalarının dar olması,

v      Akdeniz ikliminin ve maki bitki örtüsünün hâkim olması,

v      Özellikle deniz turizm faaliyetlerinin çok gelişmesi

v      Nüfusun, özellikle tarım, sanayi ve ticaretin geliştiği yörelerde toplanması,

v      Kışların ılık geçmesi

 

 

Karadeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

v      Kuzey Anadolu Dağlarının kıyıya paralel uzanması

v      Dağların genel olarak kıyının hemen gerisinden yükselmesinden dolayı kıyı ovalarının dar olması

v      Gür ormanların bulunması

v      Kıyı şeridinde nüfusun yoğun olması ve kırsal alanda dağınık yerleşmenin görülmesi

v      Kıyı kesimlerinde nemli, bol yağışlı ılıman iklimin hâkim olması

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

v      Güneydoğu Torosların güneyinde, ova ve platoların geniş yer kaplaması

v      Orta kesiminde Karacadağ volkanik dağının; doğu kesiminde ise Mardin Eşiği'nin yer alması

v      Karasal iklim özelliklerinin hâkim olması

v      Yaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi

v      Batı kesiminde Akdeniz ikliminin etkili olması

v      Türkiye'nin petrol üretim bölgesi olması

 

Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

v      Türkiye’nin ortalama yükseltisi en fazla olan bölgesi olması

v      Ulaşım özelliklerinin yer şekillerinden  ve iklimden çok etkilenmesi

v      Yerleşmelerin dağlar arasında kalan ova ve platolarda olması

v      Yükseklik ve denizden uzaklığa bağlı olarak karasal iklimin etkili olması,

v      Nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması,

v      Hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olması,

 

 

SORU -2-Bölge içinde hangi farklılıklara bağlı olarak bölümlerin oluşturulduğunu söyleyiniz.

 

Bölge içinde konum, yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü), nüfus, yerleşme) ve tarım ve hayvancılık, sanayi ve madencilik, ticaret, turizm bakımından çevresinden ayrılan ve kendi içinde benzerlik gösteren bölgeden daha küçük alanların olması etkili olmuştur.

 

0