Yazıyı kullanmaya başladıktan sonra kanunlarımızı yazılı hale getirerek tüm halkımıza aktardık. farklı uygarlıklarında yazıyı kullanmaya başlamasıyla ticari faaliyetlerimiz kolaylaştığı gibi yönetim hukuk alanında da etkilenmeler yaşandı.

Buna göre yazının kullanılmaya başlamasıyla

I.Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaştı

II.toplumlar arası etkileşim yaşanmıştır.

III.Ticari faaliyetlere yarar sağladı

Gibi yargılardan hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

A) I ve II B) II ve III

C) Yalnız ıı D) I,II, III

1

Cevaplar

2012-12-04T20:50:42+02:00

cevap d dir 6. sınıfmısın sen :D

0