Cevaplar

2012-12-04T20:53:28+02:00

http://www.tarihbilinci.com/forum/inkilap-tarihi-1-donem-sinavlari-212/t-c-inkilap-tarihi-son-yazili-test-bosluk-doldurma-soru-ve-cevaplari-26127/

1 2 1
En İyi Cevap!
2012-12-04T20:56:02+02:00

seçilecektir.

f-………………………………meclisinin açılması ve hükümet çalışmalarının meclis denetiminde yürütülmesine çalışılacaktır.

g-Her türlü işgal ve müdahaleye karşı top yekün karşı konulacaktır.

h-Kongrede alınan kararların yürütülmesi ve alınan kararların takibi için temsil heyetinin seçilmesi

9-Erzurum kongresinin milli mücadeledeki önemi

a-İlk kez …………………egemenliğe dayalı devlet düşüncesinden bahsedildi

b-Milli mücadelenin programı(Nasıl yürütüleceği) belirlenmiştir

c-İşgallere karşı Türk halkının kararlılığı vurgulandı

10-………………….kongresinin toplanmasından az önce M.Kemal  …………………….hükümeti tarafından görevden alınmış bunun üzerine kendisi de Askerlik görevinden ayrılmıştır.

11-Erzurum kongresi sonrası M.Kemal ve diğer üyeler …………………….kongresine katılmak üzere ……………………..’a hareket etmişlerdir.Sivas’a ulaşan üyeler bütün engelleme çabalarına rağmen kongreyi (4-11 Eylül 1919 tarihlerinde) toplamışlardır.Kararlar;

a-………………………..kongresindeki kararlar aynen kabul edildi,

b-Anadolu ve Rumeli deki bütün milli cemiyetler (A.R.M.H.C)adı altında birleştirildi.

c-……………………kongresi sonunda seçilmiş olan temsil heyeti yeniden belirlendi

12-Sivas kongresinin milli mücadeledeki önemi;

a-Bütün milli ………………………. tek çatı altında toplandı,

b-Halkı temsilen milli mücadeleyi yürütecek bir kurul oluşturulmuştur

13-Sivas kongresi ile Erzurum kongresi  farklı ve benzer özelikler taşır bunlar ;

a-…………………..kongresi. D. Anadolu Müdafa-i hukuk cemiyeti,………………….kongresi ise M.Kemal ve arkadaşları planlamıştır.

b-Erzurum kongresi D. Anadolu bölgesinin sorunlarını,…………….kongresi ise Tüm ulusun sorunlarını görüşmek üzere planlanmıştı.

c-………………kongresine yalnızca D.Anadolu ve çevresinden gelen delegeler,……………….kongresine tüm yurttan gelen delegeler katılmıştır.Yani katılımcılar bakımında ……………………kongresi bölgesel,………………….kongresi ulusaldır.Benzer özellikleri ise;

d-Her ikisinde de ulusal nitelikli kararlar alınmış olup,alınan kararlar bakımından her ikisi de ulusaldır.

14-Sivas kongresi sonrası M.Kemal’in girişimi ile Anadolu’da denetimi kaybeden ……………………..hükümeti istifa etti yerine milli mücadeleye daha ılımlı yaklaşan Ali Rıza Paşa hükümeti işbaşına geldi.

15yeni hükümet Anadolu’da hareketin amacını öğrenmek,ortak bir uzlaşma zemini aramak ve kontrolü tekrar ele alabilmek amacıyla M.Kemal ve arkadaşları ile görüşmelerde bulunmak üzere bakanlarından…………………..paşayı …………………………’ya gönderdi.Milli mücadele de Amasya görüşmesiolarak bilinen görüşmede İstanbul hükümetinin temsilcisi ………………..paşa Temsil heyetinin İstanbul hükümeti aleyhine faaliyetlerde bulunmaması karşılığında ;

-Erzurum ve Sivas kongrelerindeki kararlarını

- Milli mücadele yanlısı olduğu için görevden alınan memur ve askerlerin görevlerine iadesini,

- Milli mücadeleye karşı olanların ise görevden alınmasını

-Temsil heyetinin yapılacak seçimlere katılmasını ilke olarak kabul etmiş ancak İstanbul’a dönüşünde kararları (Meclis-i Mebusan’ın açılması hariç)hükümete kabul ettirememiştir.

16-İstanbul hükümeti ilk kez milli mücadeleyi,Temsil heyetini,A.R.M.H.C ‘ni …………………………………görüşmesinde resmen tanıdı.

17-M.Kemal işgal altında olduğu için Osmanlı mebusan meclisi’nin  ………………………’da toplanmasına  karşı çıktı.

18-Mebusan Meclisi …………………………..’yi kabul ettiği için …………………………….tarafından kapatılmış,mebuslar tutuklanmıştır. Bu bahane ile …………………………’da işgal edilmiştir. Mebuslar meclisi’nin kapatılması ve İstanbul’un işgali Ankara’da …………’nin

Açılışını kolaylaştırmıştır.İ………………………’un  işgaline ve Mebuslar meclisinin dağıtılmasına yol açan misak_ı milliye göre;

a-………………………………………. Kaldırılmalıdır

b-Türklerin çoğunlukta olduğu topraklar ayrılık kabul etmez bir bütündür.

c-……………………….ancak komşu ülkelerde Türk azınlığa tanınan haklar kadar hak verilebilir.

d-İstanbul ve Marmara denizinin güvenliği sağlanırsa boğazlar dünya ticaretine açılabilir

e-Kars,Ardahan ve Batum’un geleceği bu şehir halklarının kararına göre belirlenmelidir.

f-Arapların yaşadığı toprakların geleceği bu bölgeler halklarının kararına göre belirlenmelidir.

17-Mustafa kemal İstanbul’un işgaline, – İşgalleri yabancı ülke temsilcilikleri nezdinde protesto ederek,-İstanbul ile her türlü iletişimin kesilmesi,Anadolu’daki itilaf subaylarının tutuklanması,Resmi makamların ellerindeki para v.s. emtianın sayılarak tespit edilmesi ve İstanbul hükümetine teslim edilmemesi,İtilaf devletlerinin Adana ve İstanbul’dan Anadolu’ya asker sevkiyatı yapmalarının önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması talimatı vererek göstermiştir.

 

T.B.M.M.’NİNAÇILMASI

1-İlk T.B.M.M……………………………tarihinde …………………..’da açıldı.

2-İlk meclisin özellikleri;

a-Yasal zeminde kurulmadı

b-Demokratik

c-Merkeziyetçidir (yasama,……………………ve yargı yetkilerini kendinde toplamıştır)

d-Kurucu meclis özelliği taşır.

3-İlk mecliste Hükümet meclis hükümeti olarak çalışmıştır.Hükümet üyeleri ……………………..üyeleri arasından oy çokluğu ile tek tek belirlenmiştir.

YEN ANAYASA

1-Yeni anayasa (…………………………………………. kanunu)20 ocak 1921 yılında kabul edildi.Yeni anayasa hazırlanmasının nedenleri;

a-T.B.M.M.’ni yasal zemine oturtmak

b-Yeni türk devletinin temel esaslarını belirlemek

2- Yeni anayasanın özellikleri;

a-Güçler birliği ilkesini esas aldı(Yasama,yürütme yetkilerini meclise verdi)

b- olağan üstü şartlarda hazırlandığı için Kısa,özdür

c-Laik değildir

d-Egemenliği millete vermiştir.

 

 

 

1 5 1