Cevaplar

2013-12-20T19:36:15+02:00

KİMYASAL DEĞİŞİM= Maddelerin iç yapısında meydana gelen değişimlerdir.     Kibritin yanması    Kağıdın Yanması    Mumun Yanması    Yumurtanın Pişmesi      Yemeğin pişmesi…Kimyasal Değişimlerde maddeyi oluşturan atomlar arasındaki bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur.Kimyasal Değişimlerde atomların proton ve nötron sayılarında herhangi bir değişim olmaz. Sadece elektron sayıları değişir.( Elektron alış-verişi ya da ortaklaşması ile)  Kimyasal Değişimler sonunda atomların cinsi değişmez.Sadece aralarındaki bağların yeri ve sayısı değişir.KİMYASAL TEPKİME= Element ya da bileşiklerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturduğu olaylara KİMYASAL TEPKİME denir.     Önemli:Kimyasal Tepkimelerde atomların tür ve sayısı değişmez dolayısıyla;-Toplam Kütle,-Toplam proton ve nötron sayıları,-Toplam elektron sayısı-Toplam yük;DEĞİŞMEZ!!!! Hidrojen    +    Oksijen   ---->    Su  2H2           +      O2       ---->    2H2O4 gram     +   32 gram    ---->   36 gram   [H=1 gram, O= 16 gram] BİR KİMYASAL TEPKİME DENKLEŞTİRİLİRKENTepkimeye giren ve çıkan bileşiklerdeki atom sayıları bulunur.“Girenler ve ürünlerin atom sayıları eşit olması gerekir.” Kuralına göre denkleştirme yapılır.Denkleştirme yapılırken H ve O atomları en sona bırakılır.Örn: H2    +   O2    ---->      H2OÖrn:Mg +    HCl  ---->   MgCl2   +     H2Örn:Al +  H2SO4   ---->   Al2(SO4)3  +  H2Örn:Fe2S3   +  O2   à     Fe2O3  +   SO2Örn:C3H8  +  O2   ---->   CO2   +  H2OÖrn:C6H12O6   +    O2   ---->   CO2   +   H20Örn:Fe  +   O2   à   Fe2O3Örn:N2    +  H2   ----> NH3Na  + H2O  ----> NaOH + H2C3H8  +  O2  ----> CO2   + H2O
2 5 2