1-) 1-edebi eserin yorumu

2-edebi dönem ,edebi eser

3-metnin teması

4-şair ve yazarların duyguları

5- edebi eserlerin tahlili

yukarıda sıralananlardan hangisi edebiyat tarihinin incelediği konulardan biridir ?

a-1

b-2

c-3

d-4

e-5

2-)şeyhi'nin ''harname'' ' si ilgili aşagıdaki bilgilerden hangisi dogrudur ?

a-öyküleyeci anlatımından sınırlı yararlanmıştır

b-mensur şekilde yazılmıştır.

c-edebiyatımız en güzel eserdir .

d- mesnevi şekilde yazılmış ,didaktır ve alegorik bir eserdir .

e-batı eskisinde gelişen türk edebiyatının bir ürünüdür .

3-) aşagıdakılerden hangisi ,tür edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden degildir ?

a-lehçe ve şive farklılıkları

b-kulturel degişikler

c-cografi değişikleri

d-teknolojık gelişmeler

e-din gelişimi

1

Cevaplar

2012-09-30T20:39:17+03:00

1)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

2)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

3)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

0