Cevaplar

2012-12-04T21:09:01+02:00

CÜNKÜ YURT DIŞINDA DAHA İYİ MÜZİK EGİTİMİ OLDUGU İÇİN

0
2012-12-04T21:09:02+02:00
Atatürkün yurtdışına gönderdiği kişiler kimlerdir?

Atatürk Eğitim için Kimler Yurtdışına göndermiştir Atatürk Yurtdışına Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin Hasan Ferit Anlar , Ahmet Adnan Saygun, Ahmet Adnan Saygun olmak üzere toplamda 5 kişiyi göndermiştir bu 5 kişi hakkında geniş bilgi aşağıdaki makalemizde bulunmaktadır.

Atatürkün1927 yılında türk müzisyenleri yurt dışına gönderişini türk beşlileri diye adlandırılan bu grubun isimleri şunlardır.

Cemal Reşit Rey
Cemal Reşit Rey, ( 25 Ekim 1904 Kudüs – 7 Ekim 1985 İstanbul ) Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak bestecilerinden, Türk Beşleri grubunun bir üyesi, Onuncu Yıl Marşı, Lüküs Hayat opereti gibi ünlü eserlerin yaratıcısı.
Yaşamı 
Çocukluğu ve Gençliği 
Babasının Kudüs mutasarrıflığı görevinde bulunduğu sırada doğdu. Müziğe küçük yaşta annesinden aldığı piyano dersleriyle başlamıştır. Daha sonraları İstanbula yerleşen aile İkinci Meşrutiyetten sonra, siyasi sebeplerden 1913 yılında Parise göçmek zorunda kaldı. Dönemin kültür başkentinde müzik çalışmalarını piyanist Marguerite Longla devam ettirdi. I. Dünya Savaşının başlaması üzerine ailesiyle İsviçreye giden Cemal Reşit, Cenevre Konservatuvarında eğitimini sürdürmüş ve bestecilikte ustalık sınıfına kadar yükselmiştir. Babasının Dahiliye Nezaretine atanmasıyla anayurda dönerler ancak burada ders aldığı hocasının seviyesini aştığından 1920de yine tek başına Parise dönerek Marguerite Longla eğitimine kaldığı yerden devam ederken, Paris Konservatuvarında Paul Laparra ile bestecilik, Gabriel Faure ile müzik estetiği, Henri Defosse ile orkestra şefliği çalışmıştır. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce Paris Konservatuvarıından mezun oldu.
1923de 19 yaşında Türkiyeye dönerek, Dar-ül Elhanda henüz açılmış Klasik Batı Müziği bölümünün aynı zamanda genç Türkiye Cumhuriyetinde klasik batı müziğinin kurucuları arasında yer almıştır.
Olgunluk Çağları 
Ank

1 1 1