6. sınıf 1. dönem 2 sınav matematik !! soruları neler çıkar söyleyin lütfn 10 p verdimnolur allah rızası için doğru şikayet verim

saçmasapan yazanıintten bakanı direk şikayet ederim geçenlerde ettim admaın 30 p si gitti

sizce ?

2

Cevaplar

2012-12-04T21:45:02+02:00

ebob ekok,bölünebilme kuralları,kesirler

1 1 1
2012-12-04T21:46:53+02:00


A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” harfi yazınız.(10 Puan)

(……) a) Doğal sayılarla çapma işleminin etkisiz elemanı 1’dir.
(……) b) Doğal sayılarla toplama işleminin değişme özelliği yoktur.
(……) c) Doğal sayılar kümesi N sembolü ile gösterilir.
(……) ç) Boş küme her kümenin alt kümesidir.
(……) d) Kümelerde fark işleminin değişme özelliği yoktur.


B) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10 Puan)

a) Üzerinde araştırma ve deney yapılacak gruba …………………………. Denir.

b) 0 (sıfır) çarpma işleminin …………………. elemanıdır.

c) Elemanı olmayan kümeye ………………. küme denir.

ç) Ortak elemanı olmayan kümelere ……………….. kümeler denir.

d) Belirli bir alandaki tüm varlıkları içerdiği varsayılan kümeye ……………………. küme denir.


C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.(20 P)

1) En sevilen meslekle ilgili hazırlanan bir ankette aşağıdaki sorulardan hangisinin sorulması uygun olmaz?

A) Hangi mesleği yaparken zevk duyarsınız?
B) Sizce en saygın meslek hangisidir?
C) Neden öğretmenlik mesleğini seçtiniz?
D) Sizce en faydalı meslek hangisidir?


2) Bir sinemadaki 70 kişiden 15’i öğrencidir. Öğrencilerin bilet ücreti 8 TL, öğrenci olmayanların bilet ücreti 10 TL’dir. Buna göre 70 kişinin sinemaya verdikleri toplam ücret kaç TL’dir?

A) 550 B) 120 C) 670 D) 260

 

 


3) 2, 5, 10, 17, 25, 37, …

Yukarıdaki örüntüde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 10 B) 17 C) 25 D) 37

 

 

4) Merih, 8 kolye ve 7 bilezik arasından kaç
farklı seçim yapabilir?

A) 15 B) 49 C) 56 D) 64

 


5) K={ Kış mevsiminin ayları}
kümesinin elemanlarının liste biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) K={ mart, nisan, mayıs}

B) K={ mayıs, haziran, temmuz}

C) K={ kasım, aralık, ocak}

D) K={ aralık, ocak, şubat}

 


D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1)

Yukarıdaki verilen kümelere göre aşağıdaki kümelerin elemanlarını yazınız? ( 20 Puan)

a) AnB={


b) AuB={


c) B\A={


ç) A¢ = {


2) Aşağıdaki eşitliklerde harflerin yerine gelmesi gereken sayıları doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerinden yaralanarak bulunuz?(10 P)


Ø 17 + b = 5 + 17 b =


Ø ( 23 + 41 ) + a = 23 + ( 41 + 9 ) a =


Ø 16 . d = 23 . 16 d =


Ø k . ( 13 . 4 ) = ( 6 . 13 ) . 4 k =


Ø 4 . ( 15 + 8 ) = ( n . 15 ) + ( n . 8) n =


3) Aşağıdaki işlemleri yapınız. (10 Puan)

a) 4x0 = b) 16+7+0 =

c) (0+9).1 = ç) 24x1 =

d) 19+1 =

 

4) 35 kişilik bir sınıfta sadece matematik dersinden kalanların sayısı 15, sadece Türkçe dersinden kalanların sayısı 12 olduğuna göre;
her iki dersten kalan kaç öğrenci vardır?(10P)

 

 

 

 

 

5) Tablo: Can’ın matematik sınavından aldığı notlar

Sınavlar Aldığı Notlar
1.Sınav 85
2.Sınav 70
3.Sınav 80
4.Sınav 40
5.Sınav 80
6.Sınav 90

Tabloya uygun çizgi grafiği çiziniz.(10 Puan)

 

 

0