Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-04T22:13:41+02:00

devam etmekte sevmekte te ta idi gibi ekler getirilerek yapılır

0
2012-12-04T22:13:59+02:00

bilgi ve kalemlik kelimeleri

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-04T22:13:59+02:00

Tuz-luk, Baş-lık, Krema-lı, Kahve-ci, Türk-çe, Yol-daş, Koca-man, Küçü-cük, Kapı-sız, Göç-men, Öte-ki, Beş-er, Yedi-nci, Ot-çul, Kızıl-ımsı, Gece-leyin, Evren-sel

Not: Küçültme (-cik,-ce….), olumluluk-olumsuzluk (-lı,-sız,-me,-mez…) ekleri yapım eki kabul edilir.

Not: Yansımalardan isim türeten ekler de, isimden isim yapım eki sayılır.
Gür-ültü, Çıt-ırtı

Bu Ekler:

-a -e -ca -ce -ça -çe -cağız -ceğiz -cak -cek -çak -çek -cı -ci -cu -cü -çı -çi -çu -çü -cık -cik -cuk -cük -çık -çik -çuk -çük -cıl -cil -cul -cül -çıl -çil -çul -çül -cın -cin -cun -cün -çın -çin -çun -çün -da -de -ta -te -dak -dek -tak -tek -dam -dem -tam -tem -dan -den -tan -ten -daş -deş -taş -teş -dırık -dirik -duruk -dürük -aç -eç -ağı -eği -ak -ek -alak -elek -an -en -arı -eri -az -ez -ız -iz -uz -üz -ı -i -u -ü -ncı -inci -uncu -üncü -ıl -il -ul -ül -ımsı -imsi -umsu -ümsü -mtırak -imtırak -umtırak -ıt -it -ut -üt -ki -kü -la -le -lak -lek -lam -lem -lum -lüm -lama -leme -layın -leyin -laz -lez -lı -li -lu -lü -lık -lik -luk -lük -man -men -ra -re -sak -sek -sal -sel -sı -si -su -sü -sız -siz -suz -süz -sın -sin -tı -ti -tu -tü

0