Cevaplar

2012-12-04T22:20:16+02:00

Dünyanın Düzeni İle İlgili Ayetler

(Allah), sizin için Arz'ı(Dünya'yı) bir döşek, Göğü bina kıldı. Ve Gök'ten yağmur indirdi, bununla sizin için rızk olarak, ürünlerden çıkardı. Bunları bildiğiniz halde, Allah'a ortaklar kılmayın.

[BAKARA(2)/21-22] 

Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır, onu hiç kimse bilmez, ancak O bilir. Karada ve denizde olanların tümünü, O bilir. Bir yaprak düşmez ki, O bilir. Arz'ın karanlığındaki bir habbe(tanecik-çekirdek), yaş ve kuru ne varsa, hepsi apaçık bir Kitaptadır.

[EN'AM(6)/59] 

Dünya hayatının misali, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki; insanların ve hayvanların yediği, Dünya'nın bitkisi, su ile karışıp-çeşitlenir. Öyle ki Dünya, güzelliğini takınıp süslendiği ve O'nun üzerinde yaşayanlar; gerçekten ona(yerin nimetlerine) sahip olduklarını zannettikleri bir anda; gece veya gündüz, ona emrimiz gelir. Ve sanki dün hiçbir zenginliği yokmuş gibi, onu kökünden sökülmüş kılarız. Biz düşünen bir kavim için, ayetlerimizi böylece açıklarız.

[YUNUS(10)/24]

De ki: "Göklerden ve Arz'dan, sizi rızıklandıran kimdir? Kulaklara ve gözlere malik(sahip) olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve (Evren'deki) işleri, idare eden kimdir? Onlar: "Allah" diyeceklerdir." De ki: "Korkup-sakınmıyor musunuz?"

[YUNUS(10)/31] 

Arz'da hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. (Tüm canlıların), karar (yerleşim) yerini de, geçici bulunduğu yeri de, (Allah) bilir. Bunların hepsi, apaçık bir Kitap'ta dır.

[HUD(11)/6] 

Ve O (Allah) ki, Arz'ı yaydı, onda dağlar ve ırmaklar kıldı. Her bir üründen ikişer çift yarattı. O, geceyi, gündüze örter. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir kavim için ayetler vardır.

Arz'da birbirine komşu 'kıtalar', üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Öyle ki, bunlar aynı su ile sulandığı halde, ürünlerden bazısını bazısından üstün kılıyoruz. Muhakkak bunda, akledecek bir kavim için, ayetler vardır.

[RAD(13)/3-4] 

Arz'ı yaydık, ona dağlar bıraktık ve onda her şeyden, ölçülü ürünler bitirdik.

[HİCR(15)/19] 

Arz'da sizin için, çeşitli renklerde, (ürünler) yaydı. Muhakkak bunda, öğüt alıp düşünen bir kavim için, ayetler vardır.

1 3 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-04T22:20:33+02:00

biz insanı evrende en iyi varlık olarak yarattık

http://www.frmartuklu.net/sunnetler-amp-hadisler/113793-evrendeki-yasalarla-ilgili-ayetler-ve-hadis-i-serif.html bide burada var

1 3 1