Cevaplar

2012-12-04T22:40:02+02:00

ab-3a+bb-18=10a+b-30-a+10b+b-18=9a+12b-48'dir.

1 5 1
2012-12-04T22:40:45+02:00

ortak çarpan parantezine alarak yapabiliriz 

b(a+b)-3(a-6)

1 5 1