Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-30T19:41:49+03:00
Soru: dil ile kültür arasındaki ilişki

En genel anlamıyla kültür bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir. Toplumların yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri kullandıkları araç gereçleri, inançları, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur.
Toplumlar yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda çok değerli eserler üretmişlerdir. Bu eserler gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır. Örneğin İslâmiyet’ten önceki döneme ait destan, koşuk, sağu, savlar, Orhun Yazıtları, Dede Korkut Hikâyeleri, Yunus Emre'nin şiirleri dil sayesinde günümüze dek yaşamışlardır. Günümüz gençleri o eserleri okuyarak o dönemle ilgili bilgi sahibi olabilirler. Bu bilgilenme dil sayesinde olmaktadır. Bu bakımdan dil önemli bir kültür taşıyıcısıdır.
Dil ve kültürün ortak özellikleri:

Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.

 

 

Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.

 

 

Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.

 

 

Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir.

 

 bildiğim bu kadar

2 5 2
2012-09-30T19:42:50+03:00

dil isanların nesilden nesile aktarılan şey

kültür insanların dili kısaca tarihine denir

0