Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-05T00:27:35+02:00

1- Yahudiler için çok kutsaldır. Çünkü dini merkezleri olup, MS.70'de Romalılar tarafından Kudüs(Yeruşalayim-Davut Kenti)yakılıp, yıkılırken buradaki yahudilerin İlk yerleşik mabedi olan ve tarih içinde birkaç kez yeniden yapılmış olan Süleyman Tapınağı(Beyt'ül Makdis)da yıkılmış, yerine batı duvarının kalıntıları kalmıştır.Yahudiler bekledikleri Mesih'in birgün mutlaka geleceğine,Kudüs'e tekrar sahip olacaklarına,Kudüs Mabedi'nin tekrar eski görkemiyle yapılıp, ibadete açılacağına inanıyorlar.Bu vakit gelene kadar da günümüzde kutsal saydıkları ağlama duvarı denilen duvarların önüne gelerek ağlayıp,dua ederler.

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-05T00:44:09+02:00

1- Yahudiler için çok kutsaldır. Çünkü dini merkezleri olup, MS.70'de Romalılar tarafından Kudüs(Yeruşalayim-Davut Kenti)yakılıp, yıkılırken buradaki yahudilerin İlk yerleşik mabedi olan ve tarih içinde birkaç kez yeniden yapılmış olan Süleyman Tapınağı(Beyt'ül Makdis)da yıkılmış, yerine batı duvarının kalıntıları kalmıştır.Yahudiler bekledikleri Mesih'in birgün mutlaka geleceğine,Kudüs'e tekrar sahip olacaklarına,Kudüs Mabedi'nin tekrar eski görkemiyle yapılıp, ibadete açılacağına inanıyorlar.Bu vakit gelene kadar da günümüzde kutsal saydıkları ağlama duvarı denilen duvarların önüne gelerek ağlayıp,dua ederler. 
2- Kudüs Hıristiyanlar için de çok kutsal ve önemlidir. Çünkü Hristiyanlık ilk olarak Kudüs'ten yayılmaya başladı.Kudüs Mesih İsa'nın doğduğu, çarmıha gerildiği kutsal şehir olarak kabul edilir.İsa'nın kabri olduğunu düşündükleri yeri Aedicule(küçük ev) denilen türbe haline getirip,bunu da içine alan ve birkaç kez yenilenen Sepulcre(Kutsal Kabir) Kilisesini yapmışlardır.İsa'nın Çarmıha giderken geçirildiği yerlere kiliseler yapılmış.Hristiyanlar için bu şehir biçok önemli olaya İsa ve Havarilerinin yaşam hatıralarına sahip Kudüs Dünyanın merkezindedir ve her yıl özellikle Paskalya da Kudüs'e gelir buraları ziyaret edip, hacı olurlar.
3-Kudüs'ün özellikle de Harem-i Şerif alanının İslamiyet'teki önemi, Mirac olayının burada gerçekleşmiş olmasındandır. Hicret'ten bir yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gelmiş, buradan da Allah'ın katına çıkarılmıştır. Mirac'ın üzerinde gerçekleştiğine inanılan Muallak Kayası bugün Harem-i Şerif'in en gözde mekanı Kubbetü's-Sahra'nın (Ömer Camii) altında korunur ve her yıl müslümanlarca ziyaret edilir. Mescid-i Aksa, müslümanların ilk kıblesi ve harem mescitlerinin üçüncüsüdür. Hz. Muhammed'in 624 yılına kadar kıble olarak kabul ettiği bu camii, bilindiği kadarıyla bir buçuk yıl kadar böyle kalmıştır. Mescid-i Aksa'nın adı, Kuran'da İsra suresinin ilk ayetinde geçiyor. İsra yani Mirac olayında Hz. Peygamber "Burak'a bindim Beytü'l-Makdis'e vardım" demiştir. Buradan da göğe yükseltilmiştir. İsra suresi I. ayette Mescid-i Aksa'nın çevresinin mübarek kılındığı bildirilir

0