Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-05T00:41:06+02:00

(Doğum: 21 Aralık 1840, Tekirdağ, Ölüm: 2 Aralık 1888, Sakız Adası) Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı hareketi mensubu, ünlü Türk yazar, gazeteci, devlet adamı, şairdir.

Tekirdağ’da doğan sanatçı, dedesinin yanında yetişmiştir. Şinasi ile tanıştıktan sonra görüşleri ve sanat anlayışı değişmiştir. Şiir ve düzyazı olarak edebiyatın pek çok türünde eser vermiştir. Gazeteciliği vardır. Şiir, roman, tiyatro, eleştiri, makale, tarih türlerinde çalışmaları vardır. “Vatan Şairi” olarak tanınır.Oldukça heyecanlı,coşkulu biridir.Hürriyet kavramını ilk kullanan kişidir.
Yazının devamında sanatçının eserleri hakkında kısa açıklamaları da bulabilirsiniz..

 

“Hürriyet, vatan, hak, kanun” onun şiirlerinde sık karşılaşılan temalardır. Şiiri düşünceleri için bir araç olarak gören sanatçı, sosyal konulara ağırlık vermiştir, ilk şiirleri biçim bakımından eski, içerik bakımından yenidir. Sonraki şiirleri hem biçim, hem de içerik bakımından yenidir. Şiirlerinde Divan şiiri biçimlerini kullandığı halde Divan şiirini şiddetle eleştirir, “kocakarı masallarına” benzetir. Asıl olarak aruzu kullanır, heceyi çok az kullanmıştır. Namık Kemal’in düzyazı türündeki eserlerinde dil, şiirlerine göre sadedir. O, daha çok bu eserleri ile tanınmıştır.

İntibah (1876) adlı eseri Türk edebiyatındaki ilk edebi roman kabul edilir. Eserde cariyelik konusu işlenir, Ali Bey adlı toy bir delikanlının yaşamı ve evlilik macerası konu edilir. Eser teknik olarak pek başarılı değildir, iyi ve kötü tipler gerçekten uzak, aşırı niteliklere sahiptir. Cezmi adlı eseri edebiyatımızdaki ilk tarihi romandır. Olay İran sarayında geçer, taht kavgası konu edilir. Tiyatroyu “faydalı bir eğlence” olarak değerlendiren Namık Kemal’in 6 tiyatro eseri vardır. Gülnihal en başarılı oyunudur. Vatan yahut Silistre adlı oyunu büyük yankı uyandırmış, yazar oyunun sahnelenmesinden sonra sürgüne gönderilmiştir. Celalettin Harzemşah, 15 perdelik tarihi bir oyundur. Akif Bey, Kara Bela, Zavallı Çocuk diğer oyunlarıdır. Oyunlarında vatan sevgisi, kölelik, cariyelik konusunu ve tarihi olayları işlemiştir. Ziya Paşa’nın Harabat’ına karşı yazdığı Tahrib-i Harabat ve Takip eleştiri türündeki eserleridir. Şinasi, Paris’e gittikten sonra Namık Kemal Tasvir-i Efkâr gazetesini yayımlamayı sürdürmüştür. Tarih alanında da eserleri vardır. Namık Kemal’in özellikle roman ve tiyatrolarında romantizmin etkisi vardır.

1 5 1
2012-12-05T00:49:53+02:00

HAYATI

21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da dünyaya gelen Namık Kemal, Müneccimbaşı Mustafa Asım Efendi’nin oğludur. İki yaşındayken annesini kaybeden Namık Kemal, çocukluğunu annesinin babası Abdüllatif Paşa’nın yanında geçirir. Bu arada, dedesi Abdüllatif Paşayla birlikte Kars ve Sofya’ya gider, aynı zamanda özel öğrenim görerek hem genel bilgisini attırır, hem de Fransızcayı öğrenir. 18562’da evlendikten sonra, 1857’de İstanbul’a gelen Namık Kemal, daha o zaman küçük bir divanı dolduracak kadar şiir yazmış bulunur.

1 5 1