Cevaplar

2012-12-05T10:34:49+02:00

Soru Yağlarla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?

I. Yağlar gliserinle yağ asitlerinin birleşmesinden oluşur.
II. Suda çözünürler.
III. Enerji değerleri düşüktür.
IV. Bazı hormonların yapısına katılırlar.

A) I ve II B) II ve III C) III ve III

D) III ve IV E) IIII ve IV

Soru 200 molekül su çıkışıyla sonlanan nişasta sentezinde kullanılan glikoz ve açığa çıkan su molekül sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleşmiştir?

Glikoz Sayısı Bağ Sayısı
A) 200 199
B) 201 200
C) 199 200
D) 202 201
E) 200 200 

Soru Glikoz + Glikoz Maltoz + H2 O

Yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dehidrasyon sentezi tepkimesidir.
B) Maltoz molekülünün oluşması fiziksel bir olaydır.
C) Maltoz molekülü bir karbonhidrat örneğidir.
D) Açığa çıkan su molekülü birleşen moleküllerden serbest kalan 
atomlardan oluşur.
E) Maltoz molekülü su katılımıyla (Hidroliz) iki glikoz molekülünü ayrıştırabilir.


şurada da sorular var 


Hata karşılama sayfası!


Bir de şunları buldum (:

1) Aşağıdakilerden hangisi fotosentez sırasında bitkiler tarafından sentezlenmez?
A) Selüloz
B) Nişasta
C) Fruktoz
D) Maltoz
E) Gilikojen

2) Aşağıdakilerden moleküllerden hangisi hücrede sentezlenemez?
A) Karbonhidratlar
B) Vitaminler
C) Proteinler
D) Yağlar
E) Mineraller

3) Bir hücre sükroz molekülü sentezliyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bitki hücresidir
B) Hücrede fruktoz yoğunluğu azalır
C) Hücrede glikoz yoğunluğu azalır
D) Çevreden su içeri alınır
E) Çevreye su verilir

4) Aşağıdakilerden hangisi tüm hücrelerde bulunur?
A) Nişasta
B) Selüloz
C) Gilikojen
D) Maltoz
E) Protein

5) Bir kapta bulunan sükroz maltoz ve laktoz bileşikleri hidroliz edilirse aşağıdaki bileşiklerden hangisinin en fazla oluşması beklenir?
A) Glikoz
B) Sükroz
C) Galaktoz
D) Fruktoz
E) Pentoz


6) Aşağıdakilerden hangisi yapı taşlarına hidroliz edilemez?
A) Laktoz
B) Nişasta
C) Glikoz
D) Sükroz
E) Selüloz
7) Aşağıdaki tablo monosakkaritleri bunların birleşmesi ile oluşan disakkarit ve polisakkaritleri göstermektedir. Hangisi yada hangileri doğru eşleştirilmiştir?
Monosakkarit Disakkarit Polisakkarit
I. Glikoz Fruktoz Nişasta
II.Galaktoz Glikoz Glikojen
III.Glikoz Fruktoz Selüloz
IV.Glikoz Sükroz Nişasta
V. Fruktoz Galaktoz Glikoz

A) I ve II B)III IV ve V C) Yanlız IV
D) Yalnız II E) II III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi suyun canlılar için önemli oluşunu en iyi açıklar?
A) Yapısında oksijen ve hidrojen bulunması
B) Dünyada en çok bulunan madde olması
C) Taşıma sisteminde kullanılması
D) Boşaltım ürünleri için su gerekmesi
E) Çok iyi bir çözücü olması

9) Temel yapı taşları glikoz olan aşağıdaki bileşiklerden hangisi hayvansal karbonhidrattır?
A) Nişasta
B) Maltoz
C) Sükroz
D) Glikojen
E) Selüloz

10) Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde depolanan karbonhidrat çeşididir?
A) Glikojen
B) Nişasta
C) Glikoz
D) Selüloz
E) Fruktoz
alıntıdır...

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-05T10:39:40+02:00

Bir yağ molekülünün oluşum denklemini yazınız

 

-Doymamış yağ asidi nedir? Tanımlayınız

 

- Doymuş yağ asidi nedir? Tanımlayınız

 

-Yağlar, neden kış uykusuna yatan hayvanlar tarafından fazlaca depo edilir?

 

-Yağların insan vücudu için önemi nedir?

 

-Yağların hayvan ve insan vücudundaki görevleri nelerdir?

 

-Doymuş ve doymamış yağ asitleri arasındaki farklardan beş tanesini yazınız

 

-Esterleşme tepkimesi ne demektir? Bu sırada kurulan bağın adı nedir?

 

-Karbonhidratlar ile yağların ortak özellikleri nelerdir?

 

 

PROBLEMLER

 

 

-Biyolojik bir reaksiyonda 60 molekül yağ asidi kullanılarak yağ elde edilmiştir Bu reaksiyon sonucunda kaç molekül yağ elde edilmiş ,kaç molekül su açığa çıkmıştır?

 

-61 molekül glikozun birleşerek nişasta molekülünü oluşturması sırasında açığa çıkan su ile kaç molekül yağ hidroliz edilebilir?

1 5 1