Cevaplar

2012-09-30T19:56:12+03:00

Fizik
MsXLabs.org & Temel Bilgiler Ansiklopedisi & Vikipedi

Fizik ile kimya yakın bilimler ol­masına rağmen inceledikleri olaylar bakımından birbirinden ayrılırlar. Fizik, maddenin yapısında değişiklik meydana getirmeyen geçici olayla­rı; kimya ise maddenin yapısında değişiklik meydana getiren devam­lı olayları inceler.
Fizik, kendisini ilgilendiren olay­ları şu altı temel ünite altında ince­ler.

Cisimlerin hareket ve denge şartlarını inceleyen, kuvvet ve enerji üzerine ölçmeler yapan; Mekanik Cisimlerin sıcaklıkla değişen özelliklerini ısı ve sıcaklık arasındaki bağlantıları, ısı enerjisini inceleyen; Isı İşitme duygumuza etki eden fizik olaylarını inceleyen; Ses Görme duygumuza etki eden, ışıklı olayları inceleyen; Işık bilgisi (optik) Mıknatıs ve elektriklenmiş ci­simlerin özelliklerini, elektrik akımı­nın etkilerini inceleyen; Elektrik Atomun bünyesi, ışık ile elek­trik, ısı ile elektrik arasındaki bağın­tıları, radyoaktiflik olaylarını, madde ve ışınlar arasındaki bağıntıları ince­leyen; Atom fiziği

 

0