Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-05T13:38:34+02:00

realizmin ilkeleri ve temsilcileri hakkında bilgi


19yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki ola*rak doğmuş bir sanat ve edebi akımdır realizm Bu döneme kadar geiinen süreçte, fen bilimle*rinde ve toplumsal bilimlerde önemli gelişmeler olmuştur Özellikle deneysel bilimlerde gelinen aşama, olguların duygu, hayal ve metafizikle değil, maddi gerçeklerle açıklanması sonucunu doğur*muştur
Realizmin doğuşundaki ikinci önemli etken, dü*şünsel alanda August Comte’un pozitivizm (olguculuk ) felsefesidirPozitivizm, neden – sonuç ilişkisine önem veren, doğayı ve insanları bilimin İki temel aracı gözlem ve deneyle açıklamaya çalışan felsefi bir düşünce sistemidir Realizmin romantizme üstünlüğü, Gustave Flaubert‘in 1857′de yazdığı “Madam Bovary” romanı ile gözler önüne serilmiştir

Realizmin Özellikleri:

1 Realist Sanatçılar, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır Yazarlar bilgiyi anket yöntemiyle toplamış*lar, sonradan yapıtlarında kullanacakları malzemeyi günlük gözlemler olarak not etmişlerdir
Realist sanatçılar, yapıtlarda kendi kişiliklerini gizlemişler, toplumu ve insanı bilim adamı nesnelliğiyle, iyi-kötü, güzel-çirkin demeden yansıtmışlardır
3 Realizm Konuları gerçek yaşamdan alındığından, ola*ğanüstü oiay ve kişilere yer verilmez Olay ve kişi*ler, günlük yaşamda yaşanma ya da görülme olası*lığı olan nitelikler taşır Bunlar yapıtlarda ayna ya da fotoğrafçı gerçekçiliği ile yansıtılır
4 İnsanlar, yaşadıkları çevreyle birlikte ele alınmıştır İnsan kişiliğinin oluşumunda çevrenin etkisi ve önemi belirtilmiştirDoğa ve insan betim*lemeleri ölçülüdür Süs olsun diye yapılmamıştır
5 Realist sanatçılar,”sanat için sanat” anlayışı*na sahiptir Sanatı ve edebiyatı toplumu değiştirme, eğitim ve mücadele aracı olarak görmediler
6 Realist yapıtlarda açık, yapmacıksız, söz sa*natlarından uzak bir üslup kullanılmıştır Sanatçılar biçim ve güzelliğine, kusursuzluğuna önem vermiş*lerdir,

Realizmin Önemli Sanatçıları:

H de Balzac………………… roman, öykü, tiyatro

Stendhal……………………… roman

Gustave Flauberte………… roman

Dostoyevski………………… roman

Tolstoy………………………… roman

A Çehov……………………… öykü, tiyatro

M Gorki………………………… roman

Danielde Foe………………… roman

Charles Dickens…………… roman

Emest Hemingway……… roman, öykü

Jack London………………… roman

Mark Twain…………………… roman

 

ALINTIDIR.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-05T13:40:58+02:00

http://www.forumacil.com/soru-lar-ile-cevap-lar/397702-realizmin-ilkeleri-ve-temsilcileri.html

eminim yarar bu site yaramassa şikayet etme lütfen bana bildir yeni bir adres veriyim.

1 5 1