Cevaplar

2012-12-05T15:11:36+02:00

Coğrafi Konum

Coğrafi Konum

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu o ülkenin tabii beşeri ve ekonomik özelliklerini çok yönlü etkiler.

Özel Konum
Herhangi bir yerin kıtalara denizlere dağ sıralarına boğazlara komşu ülkelere ulaşım yollarına yer altı ve yerüstü kaynaklarına siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.

Özel Konum Ülkelerin
jeopolitik konumunu iklimini nüfusun dağılışını yerleşme şartlarını turizm faaliyetlerini ulaşım imkanını ekonomik faaliyetlerini etkiler.

Türkiye'nin Özel Konumu Ve Sonuçları
Türkiye Asya Avrupa Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur.

Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır.
Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir.
Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur.
Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye'den geçer.

Ortalama yükseltisi fazladır ve engebelidir. Bu durum tarım nüfus sanayi ulaşım ve yerleşmeyi etkiler.
Türkiye'nin gerçek yüzölçümü 814.578 km2 izdüşüm yüzölçümü ise 779.452 km2dir. Aradaki fark ülkemizin yüksek ve engebeli olmasından kaynaklanır.

0
2012-12-05T15:13:01+02:00

Kısaca, bir yerin enlem ve boylamlara göre yerküre üzerindeki yeri ve çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan coğrafi koşulların tümüne birden "Coğrafi konum" denir. 

Coğrafi konum ikiye ayrılır:
1. Matematik konum
2. Özel konum

yardımcı olduysam sevinirm :)

0