Cevaplar

2012-12-05T15:42:07+02:00

Yunanlılar İtilaf Devletleri’nin koruyuculuğu altında 15 Mayıs 1919’dan itibaren

İzmir’i işgale başlamıştır.

Rumların çılgın tezahüratları arasında İzmir’e giren Yunan kuvvetlerine ilk kurşunu

atan gazeteci Hasan Tahsin, Batı cephesinde ilk Türk direnişini başlatmıştır.

Yunanlılar İzmir’e girdikten sonra birçok insanı öldürmüşler, subay ve sivil

memurları tutuklamışlar ve halka kötü muamele yapmışlardır.

 

 

İzmir’in İşgalinin Sonuçları

1. Yunanlılara karşı silahlı direniş başlamış, Redd-i İlhak Cemiyeti’nin

çalışmalarıyla Kuvay-ı Milliye teşkilatları kurulmuştur.

2. İzmir’e asker çıkaran Yunanlılar bölgede işgallere ve katliamlara

başlamışlardır.

3. Yerli Rumların taşkınlıkları artmış ve şehir Rumlar tarafından yağmalanmıştır.

4. Anadolu’nun değişik yerlerinde İzmir’in işgalini protesto için mitingler

yapılmıştır.

5. İzmir’in işgal edilmesi tehlikenin ne kadar büyük ve yakın olduğunu ortaya

koymuş ve Kurtuluş Savaşı’nın başlamasını hızlandırmıştır.

 

   
1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-05T15:43:17+02:00

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

 

Paris Barış Konferansında, İngilizlerin isteğiyle Anadolu’nun paylaşılmasına ortak edilen Yunanistan konferansta alınan kararlar gereği İzmir’e asker çıkarıp, işgal etmiş ve binlerce Türkün öldürülmesine neden olmuştur.

Padişah ve İstanbul Hükümetinin işgaller karşısında kayıtsız kalmaları üzerine tüm yurtta işgalleri kınayan miting ve gösteriler yapılmıştır. Yunan ordusunun işgali iç bölgelere kaydırması sonucunda Kuva-i Milliye oluşmaya başlamıştır.

İzmir’in işgali; Türkler arasında birleştirici bir etki yapmış, ulusal bilincin uyanmasına ve hızla yayılmasına neden olmuştur.

0