Cevaplar

2012-12-05T15:40:11+02:00

jective sıfat anlamına gelir. Bir isim yada zamirden önce gelerek o isim yada zamiri niteleyen kelimelerdir. Dıfatlar niteledikleri kelimelerden önce gelirler.

Aşağıdaki örnek cümlelerde koyu olan kelimeler sıfattır.:

The truck-shaped balloon floated over the treetops.Mrs. Morrison papered her kitchen walls with hideous wall paper.The small boat foundered on the wine dark sea.The coal mines are dark and dank.Many stores have already begun to play irritating Christmas music.A battered music box sat on the mahogany sideboard.The back room was filed with largeyellow rain boots.

Sıfatladan önce onları niteleyen zarflar, zarf grupları kullanılabilir.

My husband knits intricately patterned mittens.

örnekteki ``intricately'' kjelimesi ``patterned'' sıfatını nitelemektedir.

bazı isimler, çoğu zamirler, ve fillerin üçüncü halleri ile -ing li hallerinin çoğu sıfat olarak kullanılabilir.

Eleanor listened to the muffled sounds of the radio hidden under her pillow.

(koyu kelimeler fiillerin üçüncü hallerinden oluşan sıfatlardır)

Gramer bilimle uğraşanlara göre "a/an ve the" sıfattır.

Sahip oluş sıfatları

Sahip oluş belirten (``my,'' ``your,'' ``his,'' ``her,'' ``its,'' ``our,'' ``their'') kelimeler birer sıfattır ve niteledikleri isimden önce kullanılırlar. Sahip oluş zamiri olan "mi

0
2012-12-05T15:41:04+02:00

sıfatlar demektir

 

Sıfat Türkçesi Sıfat Türkçesi happy mutlu healthy sağlıklı helpful yardımsever lovely sevimli perfect mükemmel proud gururlu joyous sevinçli nice hoş obedient söz dinleyen splendid söz dinleyen pleasant hoş successful başarılı thoughtful anlayışlı victorious muzaffer wonderful harika vivacious hayat dolu zealous gayretli lucky şanslı lively neşeli kind sevecen zany delidolu witty esprili
0