Cevaplar

2012-12-05T15:52:56+02:00

yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygundavranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir. 

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri: 

1.Demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak. 

Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak. Yasalara titizlikle uymak. Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak, şiddetten yana değil, barıştan yana olmak. Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.


Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları: 

Seçme ve seçilme hakkı Vergi vermek Askerlik yapmak Kanun ve kurallara saygılı olmak
0