Cevaplar

2012-12-05T16:11:46+02:00

The workers work hard, don?t they? (İşçiler sıkı çalışıyor, değil mi?)
(?Don?t the workers? değil de ?don?t they? denir.)

Everybody was ill, weren?t they? (Herkes hastaydı, değil mi?)

(Every, no türevlerinde fiil tekil çekilir. (Çünkü bunların zamirleri belgisiz zamirlerdir ve belgisiz zamirlerin fiilleri tekil çekilir.) Ama özne çoğul olacağından soru takılarını oluşturulurken zamir olarak ?they? kullanılır. ?They? kullanımı da yardımcı fiili çoğul ister. Bu nedenle yukarıdaki cümlede ?weren?t they? kullanılmıştır.)

No money was spent, was it? (Para harcanmadı, değil mi?)
They can hardly run, can they? (Onlar pek koşamıyorlar, değil mi?)

I am rich, aren’t I? (Ben zenginim, değil mi?)
(Normalde cümlenin yardımcı fiili ?am? olduğu halde “amn’t” yardımcı fiili bulunmadığından “aren’t” kullanılır.)

She used to swim everyday, didn’t she? (O her gün yüzerdi, değil mi?)
(“used to” ifadesinden sonra ?did? veya ?didn’t? kullanılır.)

1 3 1