Cevaplar

2015-07-06T19:48:46+03:00
Anadolunun pek çok uygarlığa beşiklik etmesinin nedenleri: 

Coğrafi konumunun elverişliliği İklimin insanların yaşamasına elverişli olması Doğal kaynakların bol olması Su kaynaklarına, verimli ovalara sahip olması. 

İlkçağda anadoluda yaşamış uygarlıklar: 
0