Cevaplar

2012-12-05T17:03:18+02:00

acısını çıkarmak; (tat için) acılığını yok etmek. zamanında gereği gibigerçekleştirilememiş bir durumu, fırsat düşünce fazlasıyla yerine getirmek. öç almak, intikam almak.bağrına basmak  kucaklamak. biriyle ilgilenerek onu koruyup kayırma.baş ağrıtmak yerli yersiz konuşarak, gereksiz sözler söyleyerek, çok konuşarak birisini rahatsız etmek.bayram etmek "çok sevinmek".darda kalmak genelde para açısından "sıkıntıya düşmek" anlamında kullanılan deyim.nabza göre şerbet vermek; bir kimsenin hoşum gidecek, eğilimlerine uyacak biçimde davranmak.pireyi deve yapmak; küçükbasit bir olayı büyütüp mesele yapmak, aşırı abartmak.

0