Cevaplar

2013-12-22T13:08:43+02:00

Cevap A
Soru 4Kümelerle ilgili Sorular
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın başına "D", yanlış olanın başına "Y" harfini yazınız.

(...) Hem B kümesinde hem de C kümesinde olanlar B \ C sembolü ile gösterilir.
(...) Boş kümeyi { } veya ∅ şeklinde gösterebiliriz.
(...) A ={e, elma, a} kümesinin eleman sayısı 3' tür.
(...) Hiç elemanı olmayan kümeye evrensel küme denir.
(...) Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir.
( Y ) Hem B kümesinde hem de C kümesinde olanlar B \ C sembolü ile gösterilir.
( D ) Boş kümeyi { } veya ∅ şeklinde gösterebiliriz.
( D ) A ={e, elma, a} kümesinin eleman sayısı 3' tür.
( Y ) Hiç elemanı olmayan kümeye evrensel küme denir.
( D ) Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir.
Soru 5Kümelerle ilgili Sorular
Bir kümenin içinde bulunmayan elemanlara ne denir?

A) Denk Küme
B) Tümleyen Küme
C) Evrensel Küme
D) Boş Küme
A gibi bir kümenin dışında kalan elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin tümleyen kümesi denir. 
Cevap B
Soru 6Kümelerle ilgili Sorular
Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez? 

A) Sonbahar mevsiminin ayları
B) Haftanın günleri 
C) Futbol takımındaki iyi oyuncular 
D) Çift rakamlar
Futbol takımındaki iyi oyuncular küme belirtmez. Çünkü bana göre Ahmet iyi oyuncudur, bir başkasına göre Mehmet iyi bir oyuncudur. Kesin bir ifade belirtmiyor. Diğer seçenekte verilenlere herkes aynı yanıtı verir. Örneğin Sonbahar mevsiminin ayları kişiden kişiye değişmez.
Cevap C
Soru 7Kümelerle ilgili Sorular
42 kişilik bir sınıfta her öğrenci matematik ve ingilizce kurslarından en az birine katılmaktadır. İngilizce kursuna 18 öğrenci, her iki dersin kursuna 6 öğrenci katıldığına göre, matematik kursuna katılan öğrenci sayısı kaçtır?

A) 20    B) 24    C) 30    D) 36
Matematik kümesini "M", ingilizce kümesini "İ" harfi ile göstererek verilenlerimizi yazalım.
s(İ) = 18
s(İ ∪ M) = 42
s(İ ∩ M) = 6
s(M) = ?
Formülümüzde yerleştirelim.
s(İ ∪ M) = s(İ) + s(M) - s(İ ∩ M)
42 = 18 + s(M) - 6
42 = 12 + s(M)
s(M) = 42 - 12 = 30 öğrenci matematik kursuna gitmektedir.
Cevap C
Soru 8Kümelerle ilgili Sorular
A = { a, b, c, d } kümesi veriliyor. Aşağıdaki boşlukları ∈ veya ∉ sembollerinden uygun olanı ile doldurunuz.

a ...... A
e ...... A
c ...... A
h ...... A
ç ...... A
a ∈ A
e ∉ A
c ∈ A
h ∉ A
ç ∉ A
Soru 9Kümelerle ilgili Sorular
Aşağıda verilen kümeleri ortak özellik yöntemi ile yazınız.

A = {Haziran, Temmuz, Ağustos} 
B = {1, 3, 5, 7, 9}
C = {Pazar, Pazartesi, Perşembe}
D = {0, 2, 4, 6, 8}
E = {a, e, ı, i, o, ö, u, ü}
A = {Yaz mevsiminin ayları}
B = {Tek rakamlar kümesi}
C = {Haftanın P harfi ile başlayan günleri}
D = {9' dan küçük çift doğal sayılar}
E = {Alfabemizdeki sesli harfler}
Soru 10Kümelerle ilgili Sorular
A ∩ B = {3}
A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
A \ B = {1, 2}
B \ A = {4, 5, 6}
Soru 11Kümelerle ilgili Sorular
"ANKARA" sözcüğünü oluşturan harflerin kümesi A, "BURSA" sözcüğünü oluşturan harflerin kümesi B ise s(A∪B) kaçtır?

A) 5    B) 7    C) 9    D) 11
"ANKARA" sözcüğünü oluşturan harflerin kümesi;
A = {A, N, K, R}
"BURSA" sözcüğünü oluşturan harflerin kümesi;
B = {B, U, R, S, A}
A∪B = {A, N, K, R, B, U, S}
Eleman sayısı ise s(A∪B) = 7 dir.
Cevap B
Soru 12Kümelerle ilgili Sorular
M = {20'den küçük ve 3 ile tam bölünebilen pozitif doğal sayılar} 
N = {16'dan küçük çift doğal sayılar)
kümeleri veriliyor.

(M ∩ N) kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 2    B) 3    C) 4    D) 5
M = {18, 15, 12, 9, 6, 3}
N = {14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0}
Bu iki kümenin kesişim elemanları ise;
M ∩ N = {6, 12} dir.
Eleman sayısı ise s(M ∩ N) = 2 dir.
Cevap A
Soru 13Kümelerle ilgili Sorular
D = {Doğal sayılar} ve
S = {Sayma sayıları} kümelerine göre;
s(D \ S) kaçtır?

A) 0    B) 1    C) 2    D) 3
Doğal sayılar sıfırdan (0) başlayarak sonsuza kadar giden sayılardır.
D = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, . .......}
Sayma sayılar ise 1'den başlayarak sonsuza kadar giden sayılardır.
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ........}
Doğal sayılar kümesinde bulunup sayma sayılar kümesinde bulunmayan sayı sıfır (0) dır.
Dolayısıyla D \ S kümesinin eleman sayısı 1 dir.
Cevap B
Soru 14Kümelerle ilgili Sorular
A = {ATA, TÜRK} kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 2    B) 3    C) 5    D) 7
Bu tür sorulara dikkat ediniz. Birçok öğrencimiz harfleri yazarak eleman sayısını buluyor. Unutmayınız ki elemanlarvirgül ile ayrılır.
Sorumuzda "ATA" ve "TÜRK" sözcüklerinden oluşan iki elemanlı bir küme verilmiştir.
s(A) = 2 dir. 
Cevap A
Soru 15Kümelerle ilgili Sorular
A kümesinin 4, B kümesinin 9 elemanı vardır. Buna göre A∪B kümesinin en az kaç tane elemanı vardır?

A) 4    B) 5    C) 9    D) 13
A∪B kümesinin en az sayıda elemanının olması istenildiği için A kümesini B kümesinin alt kümesi olarak düşünürüz. Böylece toplam eleman sayısı en az olur.
Şöyle örneklendireyim; 4 elemanlı A kümesi A={1,2,3,4} olsun. 
Birleşimin elaman sayısının en az olması için B kümesini yazarken A kümesinin elemanlarını B kümesine de yazarız. 
B={1,2,3,4,5,6,7,8,9} olur.
Bu durumda A∪B = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} olur.
Böylece s(A∪B) en az 9 elemanlı olur.
Cevap C
0