Cevaplar

2012-12-05T17:39:50+02:00

YÜKLEM

Fiil cümlelerinde eylemi bildiren çekimli fiile, isim cümlelerinde ise olanı veya olmayanı haber veren ek fiil almış isim ve isim soylu sözcüklere yüklem denir.

Cümlede yargıyı yüklem taşır. Bu yüzden yüklemsiz cümle olmaz.

Bu sene kar erken yağdı.

Kör bile düştüğü çukura bir daha düşmez.

Bizi durakta çok beklediniz mi?

Buralar eskiden yemyeşildi.

Sebze ve meyve çok ucuzmuş.

Teknolojide rahatlık var.

Zamirler ek fiil alarak yüklem olabilir: Bu olumsuzlukların nedeni onlardır. İsim tamlamaları ek fiil alarak yüklem olabilir: Halıdaki, mürekkep lekesiymiş. Sıfat tamlamaları ek fiil alarak yüklem olabilir: Burası park için uygun bir yer.

 

Örnek Soru: (1995-LGS)

Hangi cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır?

A) Şiir okuyan çocuk, Ali'nin kardeşidir.

B) Karşıdaki geniş meydan, top sahasıdır.

C) Bindiğimiz araç, çift katlı otobüstür.

1 4 1
2012-12-05T18:56:08+02:00

ayşe,çarşabma günü kuzeni elifle  bakkala gitti.
(ayşe özne)(çarşamba günü z.tümleci)(kuzeni elifle nesne ) (bakkala zarf tümleci) (gitti yüklem)

0