Cevaplar

2016-10-29T03:32:04+03:00
ü Edebiyatımızın ilk yazılı ürünleri VIII. Yy dan kalma Göktürk Yazıtları’dır. ü Türkler bu dönemde Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır. ü Türk edebiyatının en önemli yazılı eserleri “Orhun Yazıtları” ve “Uygur Metinleri”dir. Orhun yazıtları ü MS 720-735 yıllarına ait yazıtlardır. ü Bilge Tonyukuk ve Yolluğ Tiğin tarafından yazılmıştır. ü Türklerin milli alfabesi olan Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. ü Yabancı dillerin etkisinden uzak,yalın bir dil kullanılmıştır. ü Düşünceler kanıtlanmış,örnekler verilmiştir. ü Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimleri kullanılmıştır.
0