Cevaplar

2012-12-05T17:54:52+02:00

Bilinç bozuklukları: somnolans, stupor ve koma. Bilinç,  kişinin kendinin ve çevresinin farkında olması durumudur. Başka bir deyişle kendinden ve çevresinden haberdar olmasıdır. Bilincin iki bileşeni vardır: Birisi uyanıklık, diğeri farkında olmaktır. Uyanıklıkta oluşan değişiklikler, bilincin seviyesinde bozulma olarak ...

1 1 1
2012-12-05T17:54:53+02:00

 

Bilinç kişinin kendisinin ve çevresinin farkında olması, uyanık olma hali, dikkat, bellek, davranışların planlanması, yürütücü işlevler ve duyu, algı gibi fonksiyonların normal şekilde işler durumda olması olarak tanımlanabilir. Bilinç bozukluğunun; süresi saniyelerden günlere dek değişebilen ataklar halinde belirmesi ve ara dönemde bilincin normal olması epizodik bilinç bozukluğu olarak isimlendirilir. Epizodik bilinç bozuklukları ile gerek nöroloji gerekse genel tıp pratiğinde oldukça sık karşılaşılır. Genellikle ayırıcı tanısı oldukça zordur ve olası etyolojiler geniş bir dağılım gösterir.

 

Epizodik bilinç bozuklukları ile giden tablolar içinde ilk akla gelmesi gereken ve sık rastlananlar aşağıda sıralanmıştır: 

Senkop Epileptik nöbet Psikiyatrik durumlar Geçici iskemik atak ve diğer serebrovasküler nedenler Migren Uyku bozuklukları Hipoglisemi başta olmak üzere paroksizmal toksik-metabolik bozukluklar Diğer nadir nedenler

 

1 1 1