Cevaplar

2012-12-05T17:58:20+02:00

http://www.frmtr.com/kimya/1843600-madde-ve-ozellikleri-ile-ilgili-cozumlu-sorular.html

1 5 1
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-05T17:59:12+02:00

Soru-1

I.Üzümden sirke elde edilmesi
II.Şekerin suda çözünmesi
III.Buzun suya dönüşümü

Yukarıdakilerden hangilerinde yalnızca fiziksel değişme olur?

A)Yalnız I 
B)Yalnız II 
C)I ve II 
D)II ve III 
E)I,II,III

Çözüm:*Üzümün mayalanması sonucu sirke elde edilir.Üzüm ile sirkenin kimyasal özellkileri farklıdır.Bu olayda hem kimyasal hem fiziksel değişme olmuştur.I. öncül yanlıştır.
*Şeker katı,sıvı ya da sulu halde yine şeker özelliği gösterir.Şekerin suda çözünmesinde yalnız fiziksel değişme olmuştur.II. öncül doğrudur.
*Buz,suyun katılaşmış halidir.Buzun eriyerek suya dönüşmesinde yalnızca fiziksel değişme meydana gelir.

Doğru cevap D

--------------------------------
Soru-2

Erime Noktası Kaynama Noktası

X'in Erime noktası: -5 /Kaynama noktası:35
Y'nin Erime noktası:12 /Kaynama noktası:78
Z'nin Erime noktası:9 /Kaynama noktası:120

Yukarıdaki değerlere göre 10 C sıcaklıkta hangi maddeler sıvı halde bulunur?

A)Yalnız X
B)Yalnız Z 
C)X ve Z 
D)X ve Y 
E)Y ve Z

Çözüm:Maddenin sıvı halde bulunması için sıcaklığının erime noktasına eşit ya da büyük ve kaynama noktasına eşit ya da küçük olması gerekir.
10 C sıcaklıkta;
X sıvı,Y katı,Z sıvı hallerinde bulunacaktır.

Doğru cevap C

-----------------
Soru-3

I.Donma noktası
II.Özkütle
III.Esneklik

Yukaridakilerden hangileri sıvılar için ayırt edici özelliktir?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II 
D)II ve III 
E)I,II,III

Çözüm:*Sıvı maddelerin katılaşma özelliği vardır.Katılaşması için donması gerekir.I. öncül doğrudur.
*Her saf maddenin belli bir özkütlesi vardır.Maddenin katı,sıvı ve gaz hallerinde özkütlesi belirlidir.II. öncül doğrudur.
*Sıvı maddeler çok az esnemelerine rağmen esneklikleri ayırt edici olarak kabul edilmemektedir.III. öncül yanlıştır.

Cevap C

----------------

Soru-4

*X maddesi için esneklik ayırt edici bir özellik değildir.

Buna göre,X için;

I.Gaz halindedir.
II.Bileşiktir.
III.Homojendir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A)Yalnız I
B)Yalnız III
C)I ve II 
D)I ve III 
E)I,II,III

Çözüm:*Esneklik sıvı ve gaz maddeler için ayırt edici özellik değildir.X maddesi gaz olabilir.Ancak sıvı da olabilir.I. öncül kesin değildir.
*Katı haldeki saf bir madde element ya da bileşik olabilir.Bunun için II. öncül kesinlik belirtmemektedir.
*X maddesi saf olduğundan,homojendir.Bütün saf maddeler homojendir.III. öncül doğrudur.

Cevap B
------------------

Soru-5

X katısının sudaki çözünürlüğünün artırılması için,

I.Sıcaklığı artırmak
II.Katıyı toz haline getirmek
III.Karıştırarak çözmek

işlemlerinin hangilerinden yararlanılabilir?

A)Yalnız I 
B)Yalnız II 
C)I ve II 
D)II ve III 
E)I,II,III


Çözüm:*Çözünürlük,sıcaklık ile değişir.X katısının çözünürlüğünü değiştirmek için sıcaklığın artırılmasından yararlanılabilir.I. öncül uygundur.
*Katının temas yüzeyinin artırılması ya da çözünme sırasında karıştırmak çözünürlüğü değiştirmez.II. ve III. öncül yanlıştır.

Cevap A
-------------------

Soru-6

Saf suda sabit sıcaklıkta bir miktar yemek tuzu çözülürse,

I.Yoğunluk
II.Sıvının fiziksel özelliği
III.Kimyasal özelliği

niceliklerinden hangileri değişir?

A)Yalnız I
B)Yalnız III 
C)I ve II 
D)I ve III 
E)I,II,III

Çözüm:*Yemek tuzu katı olduğundan suda çözündüğünde suyun daha yoğun olmasını sağlar.Bu da özkütlenin artmasına neden olur.I. öncül doğrudur.
*Saf su ile yemek tuzu-su karışımının tadı,özkütlesi gibi fiziksel özellikleri farklıdır.II. öncül doğrudur.
*Saf su ile tuzlu suyun kimyasal özellikleri farklıdır.Elimizdeki bir yaraya saf su dökünce birşey olmaz ama tuzlu su dökünce yanma olur.III. öncül doğrudur.

Cevap E
------------------------

Soru-7

100 mL suda daha fazla CO2 gazı çözebilmek için,

I.Sıcaklık artırılmalıdır.
II.Basınç artırılmalıdır.
III.Basınç azaltılmalıdır.

işlemlerinden hangilerinden yararlanılabilir?

A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II 
D)II ve III 
E)I,II,III

Çözüm:*Sıcaklık artırılınca gazların çözünürlüğü azalır.I. öncül yanlıştır.
*Gaza uygulanan basınç arttıkça gaz,sıvılaşma yönünü tercih edeceğinden çözünürlüğü azalacaktır.II. öncül doğrudur.
*Gaz maddeye basınç uygulanırsa tanecikler birbirine yaklaşır ve sıvılaşır.Gazın sudaki çözünürlüğünü artırmak için basınç artırılmalıdır.III. öncül yanlıştır.

Cevap B

-------------------

Soru-8

X tuzunun 20 C'de çözünürlüğü 20g/100g sudur.
Buna göre,20 C'deki 360 gr doygun çözeli kaç gram X tuzu içerir?

Çözüm:20 C'deki çözünürlüğü 20g/100g olan X tuzu aynı sıcaklıkta 100g suda 20g çözünerek 120g doygun çözelti oluşturacak demektir.

120g çözeltide 20g X tuzu varsa
  360g çözeltide x g X tuzu vardır
_______________________________________
x=60g

------------------3 5 3