Bir restorana bir grup öğrenci gidiyor. Her masa 3 kişilik ve tam öğrenci sayısı kadar oturacak yer var. Eğer kızlar masalarda 2'şerli otururlarsa; 3 masa tamamen erkek oluyor. Eğer erkekler 2'şerli otururlarsa; 2 masa tamamen kız oluyor. Gruptaki kız sayısı nedir?

1

Cevaplar

2012-12-05T18:20:52+02:00

Dönemin ürünleri müzik eşliğinde ("kopuz" adı verilen sazla) dile getirilmiştir.

Kullanılan ölçü "hece" ölçüsüdür.

Nazım birimi "dörtlük"tür.

Dönemine göre sade bir dili vardır.

Dizelere genel olarak yarım kafiye (uyak) hâkimdir.

Daha çok tabiat, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.

Bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski kaynak Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügat-it Türk" adlı eseridir.

1 1 1