Cevaplar

2012-12-05T18:22:28+02:00

Televizyonun Olumsuz Etkileri
Televizyonu iyi ya da kötü kılan, onu
kullanma biçimidir. Televizyon do¤ru
amaçlarla kullanıldı¤ında do¤ru, kötü
amaçlarla kullanıldı¤ında kötü bir araç olabilir.
Televizyonu zaman çalan, insan iliflkilerini
zayıflatan ve insanı edilgenlefltiren bir araç
olması yönüyle elefltirenler de vardır. Ama
onun en olumsuz etkisi televizyonda
gördüklerini sorgulamaksızın alıp taklit eden
çocuklar üzerindedir.

6 3 6
2012-12-05T18:26:14+02:00

televizyonun yararlı yönlendirmeleri:yayımlanan reklamlardan çalışma siteleri test kitapları gibi şeyleri öğrenebiliriz.toplumu : ör. mesela bir dilek tut derneği gibi reklamlar var böyle kurumlara yatırım yapmaları için yönlendiriyor.toplumu bir diğer şek,lde şöyle etkiler: mesela TSE damgası olmayan ürünleri almayın veya çevreyi  kirletmeyin yada daha önemlisi sigara akciğer kanserine yol açar gibisinden treklamlar var. verdiğim örnekler dışında filmler insanları yönlendirebilir ama hepsi değil

3 5 3