Cevaplar

2012-12-05T18:23:54+02:00

ANLATIM BOZUKLUKLARI
Dil, toplu yaşamanın meydana getirdiği, en önemli olay ve topluma gerekli en önemli araçtır. Öğretimin anahtarı, bilgi aktarmanın ve biriktirmenin tek sağlayıcısıdır. Dil olmadan uygarlık olmaz.
Bu kadar önemli bir aracın, görevini gereği gibi yapabilmesi onun bir düzen içinde işlemesine bağlıdır. Bu düzenin adı "dil kuralları" dır.
Sözlü ve yazılı anlatım yapılırken Türkçemizi kurallarına uygun ve doğru kullanmak çok önemlidir. Bozuk bir cümle iletişimde zorluklar meydana getireceği için okuyan ya da dinleyen kişi ne demek istediğimizi anlayamaz. İşte bu nedenle kurduğumuz her cümlenin doğru olmasına, sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Anlatım bozuklukları ile ilgili sorular sınavlarda önemli bir yer tutmaktadır. Bu alandaki sorular sizlerin Türkçeyi kullanmadaki yeteneğinizi ölçmek amacıyla hazırlan¬mıştır.
Anlatım bozuklukları, burada "sözcük düzeyinde" ve "cümle düzeyinde" olmak üzere iki bölümde incelenecektir.

Burada"sözcük düzeyindeki anlatım bozuklukları" üzerinde duracağız.
SÖZCÜK DÜZEYİNDEKİ ANLATIM BOZUKLUKLARI
Sözcük düzeyindeki anlatım bozuklukları anlatımın duruluk, açıklık ve anlamca uygunluk ilkelerine dikkat edilmemesi nedeniyle oluşur ve aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir.
1. Gereksiz Sözcük kullanımı
2. Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı
3. Gereksiz Ek Kullanımı
4. Yanlış Anlamda Sözcük Kullanımı
5. Birbirine Karıştırılan Sözcükler
6. Anlamca Çelişen Sözcük Kullanımı
7. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
8. Yanlış Yapılandırılmış Sözcükler
9. Kişi Zamirinin Eksik Kullanımı
10. Deyimlerin Yanlış Kullanımı
11. Tamlama Yanlışları

0
2012-12-05T18:39:35+02:00

dil sürçmesi vb.......................

0