Cevaplar

2012-12-05T18:33:17+02:00

– “Bir millet ki, resim yapmaz, bir millet ki, heykel yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin tarihinin gelişme çizgisinde yeri yoktur. Hâlbuki bizim milletimiz, gerçek özellikleriyle gelişme içinde medeni olmaya layıktır.”
---– “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
----– “Bir millet sanattan ve sanatkârlıktan mahrumsa, tam bir hayata malik olmaz.”
– “Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzikle ilgisi olmayan mahlûkat insan değildir. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise, müzik behemehâl vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz.”
---– “Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”
---– “Dünyada medenî, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.”
– “Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir.”
---– “Hayır, sanatkâr el öpmez, sanatkârın eli öpülür.”
– “Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”

 

 

0
2012-12-05T18:34:22+02:00

hey türk hençliği1-Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
 

2-Yurtta sulh, cihanda sulh!

 

 

0