Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-05T19:08:55+02:00
Örnekler 1. 3 + (12-8:4):5 = ?   Çözüm     2. 18 : 6-[2 (5-2)+ 12: 4]+ 1 =?   Çözüm 3 - [ 2.3 + 3 ] + 1 = 3 - (9) + 1 = -5   dir.   Eğer birden fazla çarpma  veya bölme yan yana ise mutlaka önceliği olan işlem parantez ile belirtilmelidir.   Örnek 24 : 6 . 2 -> anlamsız (24 : 6). 2 veya 24 : (6 . 2) şeklinde ise çözüm yapılır.   Örnek 14x8+(2x4):2   Çözüm parantez varsa önce o yapılır -çarpma ve bölme eşit öncelikli olup toplama ve çıkarmadan önce yapılır. -yukarıdakiler dikkate alınarak işlemler soldan sağa doğru yapılır. 14x8 + (2x4):2 =14x8 + 8:2 =112 + 4 =116   Örnek (2+6)x5-(3+2)x7=?   Çözüm  (8x5)-(5x7)=40-35=5     Değişme özelliği ve Birleşme Özelliği   Çarpma işlemi “x” veya “.” sembolü ile doğal sayılar ise “ IN ” sembolü ile gösterilir.   Üç doğal sayıyla yapılan bir toplama işleminde, toplananların herhangi ikisinin birleştirilerek önce toplanması, sonucu değiştirmez. Üç doğal sayının çarpımında, çarpanlardan herhangi ikisinin birleştirilerek önce çarpılması sonucu değiştirmez.     Dağılma Özelliği   Çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği kullanılarak yapılan işlemleri inceleyelim: 13 . 21 = 13 . (20 + 1) = 260 + 13 = 273 33 . 29 = 33 . (30-1) = 990 - 33 =957     Toplama, Çarpma İşlemlerinde 1 ve 0   Doğal sayılarla toplama işlemi yapılırken bir doğal sayının “0” ile toplamında elde edilen sonuç, sayının kendisine eşittir. Bu yüzden “0” toplama işleminin etkisiz elemanıdır.   Çarpma işleminde ise bir doğal sayının “0” ile çarpımı yine “0”dır. Dolayısıyla “0” çarpma işleminin yutan elemanıdır. “1” ise çarpma işleminin etkisiz elemanıdır.alıntıdır...
1 5 1