Cevaplar

2012-12-05T23:08:25+02:00

Savaşa Hazırlık

Sakarya Meydan Savaşı için yapılan en önemli hazırlık ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için halktan yardım istenmesidir. Bu amaçla �Tekalif-i Milliye� (Milli Yükümlülük Emirleri) yayımlanarak halkın orduya giyecek, yiyecek, ulaşım ve silah bakımından destek olması sağlandı.

Savaş

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında elde ettikleri başarıyı devam ettirmek ve Türk ordusuna son darbeyi vurarak Ankara'yı işgal etmek isteyen Yunanlılar yeni bir saldırı başlattılar. Yapılan Sakarya Savaşı yüz kilometrelik bir cephe üzerinde 22 gün 22 gece sürdü. Mustafa Kemal,Sakarya savaşı'nda dünya savaş tarihine geçen meşhur� �Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça bırakılamaz. Büyük küçük her birlik, ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe kurarak çarpışmayı sürdürür. Yanlarındaki birliklerin çekilmek zorunda olduğunu gören birlikler onlara bağlı olamaz. Bulundukları yerde sonuna kadar karşı koyacaklardır.� emrini verdi.

NOT: Mustafa Kemal bu taktikle dünya savaş tarihin de büyük yenilik yRead more:http://www.egitimsitemiz.com/makaleyaz-484-SAKARYA_SAVASLARI_SONUCLARI_OZET_TEST_SLAYT.html#ixzz2EDKFF2pJYunan Saldırısının Amaçları 

1.     TBMM'ye, Sevr Antlaşması'nı kabul ettirmek ve yeni topraklar kazanmak, 

2.     Çerkez Ethem isyanı'ndan faydalanmak, düzenli orduyu daha doğmadan yok etmek, 

3.     İstanbul-Bağdat demir yolunun geçtiği Eskişehir'i ele geçirerek ulaşımı kontrol altına almak. 

4.     Ankara'ya ulaşarak Milli Mücadele'yi sona erdirmek. 

 

Yunanlılar, Türk ordusu Çerkez Ethem isyanıyla uğraşırken üç koldan saldırıya geçtiler. İnönü yakınlarında yapılan savaşı Türk ordusu kazandı. Yunanlılar geri çekildi. Bundan sonra Çerkez Ethem isyanı da kolayca bastırıldı. 

 

Çerkez Ethem isyanı TBMM'ye karşı yapılan en etkili isyanlardan biridir. 

 

Savaşın Sonuçları : 

1.     TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı oldu.

2.     Türk milletinin kendine

0