Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-05T19:24:10+02:00

50 ve 49************************************

1 4 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-05T19:59:47+02:00

Standart Sapma Nasıl Hesaplanır (örneklem):

•Veri grubunun aritmetik ortalaması bulunur.
•Her bir verinin aritmetik ortalama ile farkının karelerinin toplamı bulunur.
•Bulunan toplam, veri sayısının bir eksiğine bölünerek bölümün karekökü alınır.
•Bulunan sonuç veri grubunun standart sapmasını belirler.

Önemli: Eğer bir örneklemin standart sapması hesaplanıyorsa her bir verinin aritmetik ortalama ile farkının karelerinin toplamı veri sayısının bir eksiğine, eğer bir kitlenin standart sapması hesaplanıyorsa her bir verinin aritmetik ortalama ile farkının karelerinin toplamı veri sayısına bölünür.

Aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değeri (mod) “merkezî eğilim”; açıklık ve standart sapma ise “merkezî yayılma” ölçüleridir.
Bir veri grubunun açıklığı ne kadar küçükse, standart sapması o oranda küçük olur.

 

 52+52+48+50+47+48+49+55+52+55+53=561


\frac{561}{11}=51

Sırası ile karelerini alıyorum;

1^{2}=1

 

1^{2}=1


-3^{2}=9

 

-1^{2}=1

 

-4^{2}=16

 

-3^{2}=9

 

-2^{2}=4

 

4^{2}=16

 

1^{2}=1


4^{2}=16


2^{2}=41+1+9+1+16+9+4+16+1+16+4=78


11-1=10


\frac{78}{10}=7,8


\sqrt{7,8}=2,792


Cevap= 2,792


1 5 1