hepsi güzeldi, kar , tipi , fırtına

günlerin geçişi ardı ardına

hasretsiz bir kanat şakırtısında mavi gökte kuşlar uçarmı?

bu döertlükte aşağıdaki ses olaylarının hangileri vardır?

a)ünlü düşmesi- ünsüz düşmesi

b)ünsüz yumuşaması- ünsüz benzeşmesi

c)ünlü daralması-ses türemesi

d) ünlü türemesi- ünsüz benzeşmesi

___________________________________________________

aşağıdaki dizelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?

a)gurbetten gelmişim yorgunum hancı

b)şuraya bir yatak ser yavaş yavaş

c)aman karanlığı görmesin yüzüm

d)beyaz perdeleri geri yavaş yavaş

_________________________________________________________

aşağıdaki eklerdenhangisi büyük ünlü uymuna uymaz?

a)-cik

b)-dıkça

c)-leyin

d)-sız

1

Cevaplar

2012-12-05T20:37:04+02:00

..............b......d........a.......................

0