Cevaplar

2012-12-05T19:39:09+02:00

Kuvvet ve hareket olabilir bence 

0
2012-12-05T19:39:26+02:00

KUVVETLER İŞ BAŞINDA
3.Cisimlere etki eden kuvvetler ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1-Bir cisme birden fazla kuvvetin etki edebileceğini gözlemler (BSB-1).
3.2-Bir cisme etki eden kuvvetlerin yönlerini gösteren çizimler yapar (BSB-28).
3.3-İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke kuvvet) olarak tanımlar.
3.4-Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir.
3.5-Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfırdan farklı olması durumunda cismin dengelenmemiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir.
3.6-Bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvetlerin, cismin süratinde ve/veya hareket yönünde değişiklik meydana getirebileceğini deneyle gösterir (BSB-16,18,28). 
3.7-Bir veya daha fazla kuvvet etkisindeki bir cismin durgun kalabilmesi için uygulanması gereken kuvveti tahmin eder ve tahminlerini test eder (BSB-9,16,18,28).
3.8-Durgun bir cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğu sonucuna varır (BSB-31).

0