Cevaplar

2012-12-05T19:43:16+02:00
Canlı-cansız varlıkları veya kavramları tanıtmaya yarayan sözcüklerdir. Bu nedenle adları çeşitli açılardan incelemek mümkündür. Adları genel olarak iki ana başlık altında incelemek mümkündür.        1- Anlamlarına göre adlar        2- Yapılarına göre adlar        Bu açılardan incelediğimizde adlar için şöyle bir tablo geliştirmek mümkündür:
ANLAMLARINA GÖRE ADLAR
Adlar taşıdıkları anlamlara göre sınıflandırılır. Buna göre adların anlamına göre üç gruba ayrıldıklarını görüyoruz.        1-Varlıklara verilişlerine göre adlar        2- Varlıkların oluşlarına göre adlar        3- Varlıkların sayılarına göre adlar        
1. Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler
Bu açıdan baktığımızda  adların iki grupta incelendiğini görmekteyiz:        a- Özel adlar        b- Cins adlar
Özel Adlar
Bir cins içinden belli bir varlığa verilen addır. Dünyada ve evrende tek olan varlıklara verilir. Özel adlar şu varlıklara veya kavramlara verilir: Kıta, bölge, şehir, köy, deniz, dergi, gazete, kitap,  ırmak, mahalle, sokak, şahıs, kurum, devlet, yurt, millet; dil ve hayvanlara verilmiş adlardır.
Örnek; Ali Akdeniz'deki Kıbrıs devletlerinin dilini Almanca sanıyordu. Minnoş'un gözü birden Ateşten Gömlek'in üzerindeki renklere takıldı.
Cins  Adlar Aynı cinsten varlıkların, kavramların her birine verilen isme denir.        Örnek;                Maden, rüya, gül, kuzu, insan, yaprak...
2. Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler
Adlar bazen duyu organlarımızla bazen de zihnimizde tasarladığımız şekilde karşımıza çıkarlar. Buna göre de adlar iki grupta incelenirler.        a- Somut Adlar        b- Soyut Adlar
Somut Adlar Varlıkları duyu organlarımızla anlaşılan, madde durumundaki varlıklara verilen addır.
Örnek; Top, okul, ev,  yol, kağıt, bitki, göz, hava, tüy,  cam, kitap...
Soyut Adlar Madde durumunda olmayan, var oluşlarını zihinde tasarladığımız varlıklara, kavramlara verilen adlara denir.
Örnek; Arkadaşlık, neşe, aşk, sevgi, ruh, iman, dostluk....
3. Varlıkların Sayılarına Göre Adlar
Adlar varlıkların, kavramların sayıları itibarıyla üç grupta incelenirler. Tekil Adlar: Bir tek varlığı veya kavramı anlatan adlara denir. Örnek; toprak, amaç, saksı, çiçek, insan....
Çoğul Adlar:  Birden çok varlığa ya da kavramı anlatan adlara denir. Türkçe'de adların çokluk durumları  -lar/-ler ekleriyle sağlanır. Örnek; işçi-işçiler, sokak-sokaklar, ev-evler, insan-insanlar....
Topluluk Adları: Biçim olarak tekil olduğu durumda, bir çok teklerin birleşmesinden meydana gelen varlık veya kavramları karşılayan adlardır. Örnek; sürü, demet, ordu, heyet, bölük, kurul gibi. Bu adların de çokluk ekini  aldıkları görülür. Örnek; kurullar, heyetler, ordular, bölükler...
0
2012-12-05T19:43:17+02:00

http://www.altkultur.net/edebiyat-nedir/3386-anlamlarina-gore-isimler.html

1 1 1