Cevaplar

2012-12-05T19:52:31+02:00

Yer Kabuğu:Dünyamızın tüm canlıların üzerinde yaşadığı katmana-tabakaya denir.Kalınlığı 40 km.’dir.
  • Yapısında inorganik (mineraller ve tuzlar) maddeler bulunur.Canlıların besin kaynağı olan toprak bu katmanda bulunur. Yeryüzündeki kayaçlar çeşitli etkiler sonucu oluşmuşlardır.Bu kayaçlar özelliklerine göre adlandırılır:
 
 
  1.Magmatik Kayaçlar: Yerin derinliklerinde bulunan magmanın (lavların) yerin derinliklerinde veya yer yüzüne çıktıktan sonra soğumasıyla oluşurlar.(Yani lavların soğumasıyla.)
  ÖR:Bazalt,andezit,granit,gabro gibi. Magmatik kayaçların özellikleri:
  1.)Çok serttirler.
  2.)İçerisinde canlı kalıntılar (fosil) yoktur.
  3.)Kayaçlar coğrafik etkilerle (sıcak-soğuk,rüzgar-su) aşınarak inceler ve kuma düşer. 
 
 
  2. Tortul Kayaçlar:
  -Kum taneleri yağmur-seller aracılığıyla deniz veya göllerin çukur yerlerine taşınarak birikir ve tortul katmanları oluştururlar bu katmandan oluşarak ve suyun basıncıyla katmanlar halinde tortul kayaçları oluşur.Özellikleri:
  1.)Değişik zamanlarda oluştuklarında katmanlar halindedir.
  2.)İçerisinde fosil denilen canlı kalıntıları bulunur.
  3.)Fazla sert değillerdir.Çabuk aşınırlar.
  ÖR:Kömür,kireç taşı,kum taşı ve çakıl taşı.
 
 
  3. Başkalaşım Kayaçları:
  Doğadaki tüm maddeler zamanla değişir.Ufalır,aşım şekli ve yapısı değişir.Böylece kayaçlar birbirine dönüşebilir.
   -Başkalaşım kayaçları magmatik veya tortul kayaçların yeraltında kalarak sıcaklık ve basıncın etkisiyle değişmesi sonucu oluşurlar.
  Başkalaşım kayaçları tortul kayaçların başkalaşımı sonucu oluşmuşlarsa içinde canlı kalıntılar bulunabilir.
 -Heykel yapımında kullanılan taşlar ve renkli mermerler tür tür kayaçtır.
           

0
2012-12-05T19:53:18+02:00

toprak a b c d horizonlarından oluşur

d horizonu ana kayadır 

c horizonu anakayadan kopan büyük kayalardır

b horizonu suyu ver sudaki mineralleri tutar yer altı suları oluşur ve su sızdırmaz 

a horizonu suyu geçiren ilk tabakadır küçük taşlardan oluşur

0