Cevaplar

2012-12-05T19:55:43+02:00

Sadece kendisine benzetilenle (müşebbehu bih-müstearı minh) yapılan istiaredir. Bir sözcüğün yerine benzetme amacı güderek başka bir sözcük kullanmaya denir. benzetilenin bulunup, benzeyenin bulunmadığı istiaredir

Kapalı İstiare (İstiareyi Mekniyye) [değiştir]

Benzetme öğelerinden yalnız benzeyenle (müşebbeh-müstearı leh) ve benzeme yönü (karine) ile yapılan istiaredir. Kapalı istiarede benzetilen söylenmeyerek gizili tutulur. Mitoloji, bilim ve metafizik gibi pek çok disiplin, kapalı istiareler yoluyla dünya edebiyatının epistemolojik altyapısını oluşturmuştur.

Genel


0
2012-12-05T19:56:32+02:00
Açık İstiare (İstiareyi Musarraha)

Sadece kendisine benzetilenle (müşebbehu bih-müstearı minh) yapılan istiaredir. Bir sözcüğün yerine benzetme amacı güderek başka bir sözcük kullanmaya denir. benzetilenin bulunup, benzeyenin bulunmadığı istiaredir.

Kapalı İstiare (İstiareyi Mekniyye) 

Benzetme öğelerinden yalnız benzeyenle (müşebbeh-müstearı leh) ve benzeme yönü (karine) ile yapılan istiaredir. Kapalı istiarede benzetilen söylenmeyerek gizili tutulur. Mitoloji, bilim ve metafizik gibi pek çok disiplin, kapalı istiareler yoluyla dünya edebiyatının epistemolojik altyapısını oluşturmuştur.

Açık İstiare [değiştir] Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi

Yorum:Cümlesindeki "ASLAN" bu istiare çeşidine bir örnektir

Dışarıda bir dost eli okşuyor tenimizi.

Yorum:Bu örnekte dost eli rüzgar yerine kullanılmıştır

Dünyaya geldiğim andaYürüdüğüm aynı zamandaİki kapılı bir handaGidiyorum gündüz gece

Yorum :dünya iki kapılı bir hana benzetilmiş ama dünya söylenmemiş yani benzeyen yok sadece benzetilen var.

Aşiyân-ı murg-ı dil zülf-ı perîşânındadırKanda olsam ey perî gönlüm senin yanındadırFuzulîAl câme ile meh-pâre maşallahPertev PaşaÂh eylediğim serv-I hırâmânın içindirKan ağladığım gonce-I handânın içindir.FuzulîKadem kadem gece teşrîfi Nâilî o mehinCihân cihân elem-I intizâra değmez miNâilîGezermiş kasrın etrâfında yer yer tâze meh-rûlarMükahhal gözlü Şîrîn sözlü Leylî yüzlü âhûlarNedîmAçıldığın haber verir ağyâra gül gibiDâim bize nesîm-I sebük-pâ gelir giderNâbîKapalı İstiare [değiştir]

Sözlerin saplama kalbime ne olur

Her taraf kırık dökükDalların boynu bükük"Kederliyiz" der gibiOrhan Seyfi Orhon

Yorum:Dallar boynu bükük insana benzetiliyor ama kendisine benzetilen insandan söz edilmiyor. Boynu bükük sözcüğü ile insanın bir özelliği vurgulanıyor.

Örnekler;

Nâz ederse gamzesi uşşâk-I zâra nâz ederZülfi bir âşüftedir ki rûzgâra nâz ederNâbîKi henüz gonce-I neşküfte ikenAnı dest-I ecel itdi pâmâlFâzılNâgehân simsiyâh olur eflâkHayretinden düşer sükûna cihânMecnûn ana verdi cümle rahtınPâk eyledi bergden dırahtınFuzulîEşcâr-I bâğ hırka-I tecrîde girdilerBâd-I hazan çemende el aldı çenârdanBâkî

 

0