Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-05T19:56:47+02:00

1.)SIDK: DOGRULUK

2.)EMANET: GÜVENİLİR OLMALARI

3.)FETANET: AKILLI OLMALARI

4.)İSMET: GÜNAH İŞLEMEZLER

5.)TEBLİĞ: ALLAH IM GÖNDERDİKLERİNİ 
HARFİYEN YAPMALARI

0
2012-12-05T19:57:05+02:00

Peygamberler: 

Peygamberler, Allah’tan aldıkları mesajları önce kendileri uygular, sonra da insanlara öğretirlerdi. Peygamberler bu anlamda örnek insanlardır.

İlk peygamber Hz. Âdem ile son peygamber Hz. Muhammed arasında insanlara çok sayıda peygamber gönderilmiştir. Kur’anıkerim’de Allah peygamberlerin sayısını bildirmemiştir:

 “Ey Muhammed! Ant olsun, senden önce de birçok peygamber gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık.” (40/Mümin suresi, 78)

Kur’an’da adı geçen peygamberler şunlardır: Âdem, İdris, Nuh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyyüb, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed. Peygamberlerin büyük bir  bölümünün adı, En’âm suresinin 83-86. ayetlerinde belirtilmiştir.
 

1. Doğru Olmak

Doğruluk, peygam-berlerin en önemli özel-liklerindendir. Peygamberler kesinlikle yalan söylemezler. Aldıkları emir ve yasakları olduğu gibi insanlara bildirirler. Allah, Kur'an’da peygamberleri doğruluklarından dolayı övmüştür: “Ey Muhammed! İnsanlara Kuran’daki İbrahim’in hikâyesini anlat. Şüphesiz o özü sözü doğru bir peygamberdir.”  (19/Meryem suresi,

1 5 1
2012-12-05T19:57:07+02:00

1.)SIDK: DOGRULUK

2.)EMANET: GÜVENİLİR OLMALARI

3.)FETANET: AKILLI OLMALARI

4.)İSMET: GÜNAH İŞLEMEZLER

5.)TEBLİĞ: ALLAH IM GÖNDERDİKLERİNİ 
HARFİYEN YAPMALARI...............................


alıntıdır

0