Cevaplar

2012-09-30T20:38:24+03:00


Taşküre(Litosfer) inceler

Yerkürenin katılaşmış kabuk kısmını oluşturan katmanıdır.Kalınlığı okyanus diplerinde ince,karalarda ise daha kalındır.Coğrafya biimi kalınlığından ziyade insanların etkileşim içinde olduğu daha çok üst kısımlarıyla ilgilenir.Toprak örtüsü,yer altı suları,madenlerin bulunduğu derinlik genelde incelenen alanı oluşturur.Yer yer volkanizma olaylarının,deprem dalgalarının,derinliği gibi konularda ise daha alt kesimleriyle de ilgilenmektedi

alıntıdır

2 3 2
2012-09-30T20:38:24+03:00
OĞAL SİSTEMLER

 

 

              Bölüm 1 Doğa ve İnsan Testi

 

1. Aşağılardakilerden hangisi coğrafyanın doğal sistemleer bölümünden biri değildir?     

      a)  Klimatoloji  b)  Hidrografya    c)  Jeomorfoloji  d)  Kartoğrafya  e)Nüfüs ve Yerleşme

2. Yüryüzünde ve yeraltında su kaynaklarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?      

      a) Kartografya  b) Hidrografya  c) Biyocoğrafya  d) Klimatoloji  e) Jeformoloji

3. Coğrafya aşağıdakilerden hangisini incelemez?  

      a) Ülkemizin iklim şartlarını

      b) Ülkemizde yaşayan hayvanların gelişimini

      c) Ülkemizin yer şekillerini

      d) Atmosferin insanlara etkilerini

      e) Ülkemizde etkili olan iç ve dış etkileri

4. Dünya üzerinde deprem ve volkanik olaylar sonucunda oluşan yerşekilleri aşağıda verilen coğrafyanın hangi dalı tarafından incelenir?

      a) Joformoloji  b) Hidrografya  c) Kartografya  d) Klimatoloji  e) Biyocoğrafya

5. Aşağıdakilerden hangi coğrafyanın inceleme alanına girmez?

      a) Uzaydaki bütün cisimlerin oluşumunu ve özellikleri

      b) Taşkürenin oluşumu ve genel özellikleri

      c) Haritalardan faydalanma

      d) Akarsularının oluşumunu ve havza özelliklerini

      e) Nüfusun yeryüzündeki dağılışı

6. Meteorolojidenalınan verilercoğrafyanın hangi alt dalında kullanılır?

      a) Biiyocoğrafya  b) Klimatoloji  c) Jeomorfoloji  d) Kartoğrafya  e) Hidrografya

7. Ülkemize ait çeşitli coğrafi verilerin tespit edilerek rakamlarla ifade edilmesinde oğrafya aşağıda belirtilen hangi bilimden yararlanmış olur?

      a)Meteoroloji  b) İstatistik  c) Sosyoloji  d) Matematik  e) Jeoloji

8. Ülkemize ait çeşitli coğrafi verilerin tespit edilerek rakamlarla ifade edilmesinde coğrafya aşağıda verilen bilimlerden hangisinden yararlanır?

      a) Kimya  b) Fizik  c) Tarih  d) Ekonomi  e) Biyoloji

9. Aşağıdakilerden hangisi çevremizi oluşturan faktörlerden biri değildir?

      a) Hava  b) Su  c) Canlılar  d) Ekonomi  e) Toprak

10. Nüfusun artması, sanayileşmenin artması zamanla kirli olmayan su kaynaklarının olmamasına neden olacaktır.

     Dünya üzerinde kirli olmayan tatlı su kaynakları aşağıdaki verilen kıtaların hangisinde en fazladır?

       a)  Asya  b) Afrika  c) Antarktika  d) Avrupa  e) Güney Amerika

 

 

0