Cevaplar

2012-12-05T20:02:20+02:00

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kaynaştırma sesi kullanılmamıştır?

a) Bu bağ, suyunu şu pınardan alır.

b) Odayı bugün de düzenleyemedin.

c) Bu konuyu seninle tartışamam.

d) Yedişer soru yapacaktık bu konuda.

e) Sesini duyamadım, senin.

 

2. Dilimizde sert (tonsuz) ünsüzle biten sözcüklere gelen ekler sert (tonsuz) ünsüzle başlar.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?

a) Çevreme baktım; ama seni göremedim.

b) Burada seçkin insanlar bulunur.

c) Beni anlaşılmaz bir üçgen içine aldılar.

d) Bana düşkün olduğunu bilirsin.

e) O da tiyatroyu seçti, son günlerinde.

 

3.

1. Artık, böbreği iflas etmişti.

2. Sütü çanağa boşalttı.

3. Anıta, akın akın gidiyor, insanlar

4. Kitapları dolaba yerleştirdi.

5. Yurda gizlice girenler, yakalandı.

Bu cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması örneklenmez?

a) 1                 b) 2               c) 3              d) 4                    e) 5

 

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?

a) Sorunun çözümlenmesi para isterdi.

b) Oraya biz de yürüyeceğiz.

c) Her sevginin bir gözyaşı vardır.

d) Babasının durumu belli değildi.

e) Ona kadar saydık.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama görülmez?

a) Bir sonbahar akşamı… Sahillerdeyim.

b) Sahilden uzaklaştı son yolcular da…

c) Rüzgarların elinde kırık bir neyim.

d) Gökler esmer ve derin … Kimden sorayım kimi?

e) Sararmış bahçesiyle tenha bir yalı…

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi örneklenmez?

a) Ateş olmayan yerden, duman çıkmaz.

b) Bu gidişle eve sabaha ancak varırız.

c) Son yıllarda teknoloji iyice ilerledi.

d) Oğlunuzun başarısı, herkesi imrendiriyor.

e) Bu ekler, (bilgi yelpazesi.net) ismin hal ekleridir.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcükler tümüyle büyük ünlü uyumuna uyar?

a) Meydan yine hınca hınç doluydu.

b) Bahçeye yeni fidanlar dikildi.

c) Dudakları iyice büzülüp kaldı.

d) Bu terazinin ayarı iyice bozuktu.

e) Pehlivanlar  Kırkpınar’ı doldurdu.

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde ulama yoktur?

a) Arabacı, neşeyle kırbacı şaklattı.

b) Başarısıyla milletinin alnını ağartmıştır.

c) Çardak altında uzanıp yattı.

d) Hemen bayarak altında toplandık.

e) Bahçenin ortasında güzel bir havuz vardı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, küçük ünlü uyumuna uymaz?

a) Görüşmek, buruda tutkuydu.

b) Yorgunluk, gözlerine iyice çökmüştü.

c) Günler, bizi iyice etkisine almıştı.

d) Yağmur bütün gece hiç dinmedi.

e) Yollar, bu sahilde bitiyordu.

 

10.

Alnında nurdan bir ışık

Geceyi aydınlattı her dem

Yüreğin sevgi yumağı

Kötülüklerden arınmış

İyilik meleği

Dizelerinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?

a) ünsüz yumuşaması

b) ünsüz düşmesi

c) ünlü düşmesi

d) ünsüz benzeşmesi

e) ulama

2 5 2
2012-12-05T20:04:57+02:00

1. "Yaşlı adam duvarı tek başına boyuyordu."

Cümlesinde altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Onu sevdiğimi biliyor

B) Onun yolunu gözlüyor

C) Yeni arabasını satıyor

D) Herkes sıraya giriyor.

E) Çiftçi tarlasını sürüyor.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük var­dır?

A) Namık Kemal "vatan şairi" olarak tanınır.

B) Yahya Kemal Beyatlı yıllarca değişik ül­kelerde elçilik yapmıştır.

C) Orhan Veli İstanbul'u bir tepeden seyret­mişti.

D) Hamit, "Makber" adlı şiirini Fatma Hanım için yazmıştır.

E) Ziya Paşa'nın pek çok sözü vecize olarak günümüze kadar gelmiştir.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır?

A) Bol bol örnek vererek konuların daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

B) Dersanelerde her konuda bol bol test bu­labilirsiniz.

C) Buraya park edemezsiniz, levhasını gör­memiştim.

D) Mavi renkteki bütün kalemlerini almıştı.

E) Arkadaşlarından bazıları hiç konuşmaz­lardı, hep dinlerlerdi.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması (değişimi) örneklenmiştir?

A) Bu resme bakarak seni anıyoruz.

B) Çocuk, akşama kadar sokakta oynuyor.

C) Sana olan borcumuzu unu­tamayız.

D) Serap da pek anlayışlı ve özverili sayılmazdı.

E) Düşünceleriyle herkesi derinden etki­ledi.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ulama"ya bir örnek vardır?

A) Yazın köyüne gider, çocukluk özlemini gi­derirdi.

B) Çocukları sorunları gün geçtikçe azalıyor.

C) Gümrük Birliği'ne girmemize az bir zaman kaldı.

D) Umutsuz dertlerin de elbet bir çözümü vardır.

E) Okullar cıvıl cıvıl çocuklarla dolup taşa­cak.

 

6. Benim de vaktim olsa belki ben de büyük bir profesör olurdum, böyle körleşip kalmazdım, dedi.

Yukarıdaki parçada büyük ünlü uyu­muna uymayan kaç sözcük vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek vardır?

A) Bu sözler karşısında bakışları gittikçe kü­çüldü.

B) Medyumlar olacakları önceden hissedebi­lir mi ?

C) Sonbahar geldi, yapraklar yavaş yavaş sararıyor.

D) Zifiri karanlık bastırınca hepimiz bunaldık.

E) Bir çeşme başında yarım saatlik mola verdik.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşamasına örnekyoktur?

A) Gecikince evdeki herkes onu merak etmişti.

B) Çalışma odasının kapısını sonunda tamir etmişti.

C) Geldiğinde beni arar sanmıştım ama ya­nılmışım.

D) Rapor hakkındaki görüşlerinizi buraya kaydettim.

E) Sınavı bitiren öğrenciler sınav kağıdını gö­revliye verip çıkabilir.

 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A) Bugün saat 1.30'da buluşacağız.

B) Okul anılarından hasretle bahseder.

C) Gerçekden bütün bunları biz mi yaşadık?

D) İnsan olgunlaştıkça çevresindekilere daha çok önem veriyor.

E) Duygular aldatıcı ve geçicidir bazı insan­lara göre.

 

 

10. Vefakâr kardeşim Zehra, işte ben

Ömrümü tamamlayarak

Sana dualar, selamlar ederek

Gidiyorum....

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler

B) Ünlü düşmesi

C) Ünsüz benzeşmesi

D) Ünlü daralması

E) Ünsüz yumuşaması

 

 

11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşamasına uğrar?

A) Taşıt B) Bulut C) Hukuk

D) Öğüt E) Sepet

 

12. İçeridekiler şimdi eski bir şarkıyı söylüyorlardı.

Bu cümlede altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ünlü türemesi

B) Ünsüz benzeşmesi

C) Ünlü daralması

D) Ünsüz yumuşaması

E) Ünlü düşmesi

 

 

13. Aşağıdaki altı çizili söz­cüklerin hangisinde ünlü türemesi vardır?

A) Küçücük bir çocuktan bu kadar çok iş beklenmez.

B) Daracık yollardan geçerek geniş bir cad­deye çıktık.

C) Alçacık damlı evler askerler gibi dizilmişti.

D) Kitapçıklarınızı sıraların üzerine bırakınız.

E) Bir lokmacık da şu yemekten alır mıydı­nız?

 

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz değişimine (yumuşamaya) örnekyoktur?

A) Bu sokağın evleri Selçuklu mimarisi örneğidir.

B) Gittikçe çoğalıyor şehirlerimizdeki insan nüfusu.

C) Yağmurun azaldığını görünce dışarı çıktı.

D) Çalışma odasında kitaplarını düzenliyordu.

E) Kimseye görünmeden sabahleyin gidelim.

 

 

15. Altı çizili sözcüklerden hangisi kü­çük ünlü uyumuna uymaz?

A) Mutfakta biri var zannedip beni suçlama.

B) Pamuk işçileri ağustosta Adana yöresine taşınır.

C) Vali devletin en yüksek kademesindeki memurdur.

D) Koltuk takımlarının yüzünü sarı bir ku­maşla kaplattım.

E) Yokuş aşağı inerken nefis bir manzara gözleri büyülüyordu.

 

 

 

Cevap Anahtarı: 1)B 2)C 3)A 4)C 5)A 6)B 7)C 8)A 9)C 10)D 11)D 12)C 13)B 14)D 15)B 

1 5 1