Cevaplar

2016-11-06T22:45:08+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Gorgias, M.Ö 4.yy'da yaşamış bir sofist düşünürdür. Nihilizmin ve kuşkuculuğun savunuculuğunu yapmıştır. Kuşkuculuğun temel metinlerinden sayılan "Üçlü Argüman" onun tarafından kaleme alınmıştır. Soruda da aktarıldığı gibi Gorgias'a göre hiç bir şey yoktur. Olsaydı da bilinemezdi ve bilinseydi de başkasına aktarılamazdı. 

Gorgias, bilim ve varlık felsefelerinin temel sorularıyla ilgilenmiş ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunmuştur. Gorgias'a göre gerçek dünyada var olan hiç bir şey yoktu. Ne doğru bilgi, ne anlam ne de değer... Yaşadığımız dünya bunlardan yoksundu. Var olsaydı bile bilinemez diye devam eder ardından. Bilgiyi reddeder Gorgias. Bir şeyin doğruluğundan ve gerçekliğinden asla emin olamayacağımızı söyler. Kuşku duyar bundan. İnsanlık ona göre bilgiden yoksundur. Bilgiden emin olsaydık bile bunları bir başkasına aktaramazdık diye tamamlar argümanını. Hiçlikten doğan bilgi anlamdan da yoksun olduğundan başkasında bir değer ifade edemezdi. Bilgilerin başkalarına anlatılamayacağını sadece ikna yoluyla ifade edilebileceğini düşünürdü. 
1 5 1