Cevaplar

2012-12-05T20:14:10+02:00

1-)Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir ?

a-)Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak .
b-)Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek.
c-)Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması
d-)Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek.

2-)Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ?
a-) Tercüman Gazetesi
b-)Anadolu Ajansı
c-)İrade-i Milliye Gazetesi
d-)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 

3-) Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir?
A)Televizyon
B)İnternet
C)Uydu
D)Kitle iletişim araçları    
                                                          
4-).Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Anadolu Ajansını kurması
B) İrade-i milliye gazetesini kurması
C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
D) Cumhuriyet gazetesini kurması     
                                                  

5-) Aşağıdakilerden hangisi  Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ?
A)   İrade-i Milliye
B)   Hakimiyet-i Milliye
C)   Takvim-i  Vekayi
D)   Ceride-i  resmiye
                                       
6-)   Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?
A)   Milliyet Gazetesi
B)   Anadolu Ajansı
C)   Tercüman-ı Ahval Gazetesi
D)   Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

7-) Aşağıdakilerden  hangisi  Ülkemizde  nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?
 
A)Endüstri kuruluşlarının dağılışı
B)Yeryüzü şekilleri
C)İş imkanları
D)Ormanların dağılışı
8-)Eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte insanlar çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve     
    iletmek için uğraşmışlardır.Bu da haberciliğin temelini oluşturmuştur.
   Eski çağlarda insanların haberleşmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı            düşünülemez?

a-Resim çizme       b-Telgraf çekme      c-Davul Çalma      d-Ateş yakma

9-Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak 
    amacıyla denetlenmeleri gerekir.
   Ülkemizde,televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip olan devlet kuruluşu   aşağıdakilerden hangisidir?

A-TRT      B-RTÜK     C-TÜİK      D-AA

10-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri 
      değildir?

a-Gazeteler çıkarıldı.                                                   b-İlk telsiz telgraf kuruldu.
c-Radyo yayınlarına başlandı                                      d-İlk televizyon istasyonu kuruldu.  http://www.sosyalbilgiler.biz/forum/7-sinif-karma-testler/7-sinif-test-sorulari/

0
2012-12-05T20:15:54+02:00

tmm işte bunlar çıkıo bnde oldum

0