Cevaplar

2013-12-22T20:33:02+02:00
Soru : Yağ nedir?
Cevap : Oda sıcaklığında yüksek vizkoziteye sahip, yüksek miktarda karbon ve hidrojen içeren, suyla karışmayan ancak diğer yağlarla kolayca karışabilen maddelerdir.
Soru : Yağlar kaç çeşittir?
Cevap : Yağlar iki çeşittir:
1- Bitkisel Yağlar (Organik Yağlar) 
2- Motor ve Endüstriyel Yağlar (Mineral ve Sentetik Yağlar)
Soru : Atık Yağ nedir?
Cevap : Yağ belirli bir kullanım süresi sonunda fiziksel ve kimyasal olarak kirlenir, orijinal yapısı bozulur ve artık işlevini yerine getiremez ve yağ; kullanılamayarak atık haline gelir. Bu da atık yağdır.
Soru : Bitkisel Yağ nedir?
Cevap : Bitkisel kökenli ve kullanım amacına uygun olarak piyasaya arz edilen gıda yağlardır.
Soru : Bitkisel Atık Yağ nedir?
Cevap : Rafine sanayinden çıkan soap-stock’ları, tank dibi tortuları, yağlı toprakları, kullanılmış kızartmalık yağları, çeşitli tesislerin yağ tutucularından çıkan yağları ve kullanım süresi geçmiş olan bitkisel yağlardır.
Soru : Kullanılmış Kızartmalık Yağ nedir?
Cevap : Yüksek sıcaklık altında okside olmuş, tekrar kullanımı sağlık açısından uygun olmayan kızartma yağlardır.
Soru : Bitkisel Yağ Üreticisi kimdir?
Cevap : Gıda için kullanım amacına uygun olarak yağ üreten tesisleri işleten veya bu yağları ithal eden gerçek ve tüzel kişilerdir.
Soru : Bitkisel Atık Yağ üreticisi kimdir, bitkisel atık yağı kim oluşturur?
Cevap : Bitkisel atık yağ oluşmasına neden olan veya kaynağın bilinmemesi durumunda ise bu tür atıkları mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerdir.
Soru : Ulusal Atık Taşıma Formu nedir?
Cevap : Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-9/B’sinde yer alan ve atık yağların toplama ve taşıma işlemlerinde kullanılması zorunlu olan formlardır.

Soru : Lisans Nedir?
Cevap : Geri kazanım tesislerinin atık yağ toplamak için Bakanlıktan, atık yağ taşıyacak firmaların ve araçların ise ilgili valilikten alacakları yeterlilik belgesidir.
Soru : Bitkisel Atık Yağların çevreyle uyumlu yönetimi ne şekilde sağlanmaktadır?
Cevap : Bitkisel atık yağların çevreyle uyumlu yönetimi, 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre sağlanmaktadır.
Soru : Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin amaç ve kapsamı nedir?
Cevap : Amacı; bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, bu atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasını, geçici depolama, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin çevreyle uyumlu yönetimi için buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi amacıyla hukuki ve teknik esasların düzenlenmesini sağlamaktır.
Kapsamı; bitkisel atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertarafı, ticareti, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları düzenlemektir.
3 2 3
2013-12-22T20:35:57+02:00
Yaglar ( lipitler) yaglarin ozelliklerinden 5 tane yaziniz 1: canliliarda temel organiklerden biridir 2; c,h,o n gibi elementler bulunur 3; yapi taslari 3 molekul yag asidi ile 1 molekul gliseroldur 4; yag asitleri cifttir 5; karbon sayili karboksilli asitlerdir
2 1 2